SUROWICA CZYNNOŚCI NOSA co to jest
Surowica, Czynności Nosa, Markery Nowotworowe, Oczodół, Przewodnictwo Nerwowe, Badanie Gardła.

Anatomia człowieka - definicje

 • Definicja Krew (krew pełna) Co to jest upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) w osoczu. Próbka krwi zawierająca zarówno przedmioty upostaciowane, jak
 • Definicja Budowa nosa Co to jest szkielet kostno-chrzęstny utworzony z parzystych kości nosowych, wyrostków nosowych kości czołowej i wyrostków czołowych kości szczękowych
 • Definicja Narządy płciowe żeńskie Co to jest zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne narządy płciowe nazywa się sromem (Ryc.4-1). Ryc.4-1 Wygląd kobiecych nażądów płciowych zewnętrznych W
 • Definicja Twardówka Co to jest nieprzezroczystą, białą zewnętrzną ścianę gałki ocznej. W części tylnej, w miejscu gdzie twardówka przechodzi w pochewkę nerwu wzrokowego
 • Definicja Osocze Co to jest częścią krwi pozbawioną przedmiotów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W próbce krwi pobranej od pacjenta
 • Definicja Ciało szkliste Co to jest oka między soczewką a siatkówką i stanowi 2/3 objętości gałki ocznej. To jest przezroczysta, galaretowata substancja w 99% skłądająca się
 • Definicja Przepona Co to jest wdechowym. Jest ruchomym dnem jamy klatki piersiowej, jej skurcz w okresie wdechu przesuwa ją w dół, co powiększa wymiar pionowy i tym
 • Definicja Budowa krtani Co to jest oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata
 • Definicja Medycyna sądowa i hemogenetyka sądowa Co to jest wykorzystującą wiedzę medyczną i biologiczną dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Hemogenetyka sądowa stanowi dział medycyny sądowej, który
 • Definicja Klatka piersiowa Co to jest tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny (szkielet), mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu - kręgosłup
 • Definicja BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO Co to jest kanału, którego długość dochodzi do 8 m. Zaczyna się on jamą ustną, a kończy odbytem. Przewód pokarmowy złożona jest z j. ustnej, gardła
 • Definicja Grupy krwi Co to jest posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tak zwany układy grupowe
 • Definicja Czynności gardła Co to jest nos, gardło, tchawica) i pokarmowej (j. ustna, gardło, i przełyk), spełnia rolę obronną i jest w okolicy krtani narządem mowy
 • Definicja Gen i locus Co to jest informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną i funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w ustalonych regionach DNA określanych
 • Definicja Mechanika oddychania Co to jest piersiowej - oddechy (ok. 16 na min. w spoczynku) wywołują wentylację płuc (przewietrzanie). Każdy oddech (a więc cykl oddechowy) złożona
 • Definicja Czynności krtani Co to jest krtaniowym (laryngoskopia pośrednia) Krtań oprócz tego, iż jest odcinkiem drogi oddechowej, jest narządem głosu. Czynność głosowa jest
 • Definicja Refrakcja Co to jest fotograficznego, gdzie obiektywem jest układ łamiący (optyczny) oka, a błoną, na której powstają obrazy, jest siatkówka. Umiejętność i siła
 • Definicja Miarowość (emmetropia) Co to jest nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu poprzez układ optyczny ogniskują się na siatkówce (Ryc.7-2
 • Definicja Przymacicza (aparat więzadłowo-wieszadłowy) Co to jest łącznych pełniących rolę więzadeł zlokalizowanych w przestrzeni wokół macicy i poza jamą otrzewnej. Podzielone są one na przymacicza boczne
 • Definicja Ciało rzęskowe Co to jest twór zbudowany raczej z mięśni gładkich, otaczający pierścieniowato region leżący za tęczówką, o szerokości 8 mm. Do jego wyrostków
 • Definicja Jama klatki piersiowej Co to jest wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej i jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo pomiędzy nimi
 • Definicja Wymiana (dyfuzja) tlenu i dwutlenku węgla w płucach Co to jest miejsce mechanizm zamiany gazów. Faktorem decyzyjnym o dyfuzji jest istnienie różnicy ciśnień parcjalnych (cząstkowych) gazu po obu
 • Definicja Układ autonomiczny (wegetatywny) Co to jest kieruje czynnościami narządów wewnętrznych a w szczególności funkcją układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego i przemiany
 • Definicja Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) Co to jest człowieka jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty raczej w chromosomach jąder komórkowych. Cząsteczka DNA jest utworzona z
 • Definicja Układ krążenia krwi Co to jest naczyń krwionośnych (tętnic, żył, naczyń włosowatych) i serca (Ryc.1-1). Tętnice są naczyniami, którymi płynie krew z serca na obwód, do
 • Definicja Cykl miesiączkowy Co to jest dojrzałej płciowo podlega ciągłej regulacji neurohormonalnej. Jajnik (kobiecy gruczoł płciowy) przejawia w tym okresie czynność
 • Definicja Obwodowy układ nerwowy Co to jest rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych i przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do
 • Definicja Tęczówka Co to jest nierówna, posiada liczne promieniste zagłębienia (krypty) i okrężne bruzdy. W zależności od ilości barwnika tęczówka może mieć kolor szary
 • Definicja Otorhinolaryngologia Co to jest fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z grec. oros, otos - ucho), nosa (z grec. rhinos - nos), gardła (z grec. pharyngos
 • Definicja Tarczyca Co to jest wewnętrznego, który waży ok. 15-30 g. Tarczyca ma kształt motyla, jest położona podskórnie z przodu przed tchawicą na szyi (Ryc.14-1
 • Definicja Układ wzrokowy Co to jest fizyczno-psychicznym, który złożona jest z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia) bodźca, jego przewodzenia i zgromadzenia i poznania go
 • Definicja Komory oka Co to jest ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednią powierzchnią torebki soczewki wraz z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka
 • Definicja Budowa gardła Co to jest od góry od podstawy czaszki, na dole dochodzi do krtani i przechodzi dalej w przełyk. Gardło dzieli się na: gardło górne jest to część
 • Definicja Naczyniówka Co to jest siatkówką złożona jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych o różnej średnicy, rozdzielonych niewielką ilością tkanki łącznej i komórek
 • Definicja Mięśnie poruszające gałką oczną Co to jest zewnętrznych oka. Cztery mięśnie łatwe: górny, dolny, wewnętrzny i zewnętrzny, których tylne przyczepy znajdują się daleko za gałką oczną w
 • Definicja Odszczep pozagruczołowy tkanki tarczycy Co to jest wszystkich ludzi niewielkich skupisk tkanki gruczołowej tarczycy poza tarczycą, a więc tak zwany odszczepów pozagruczołowych. Powstają one
 • Definicja Budowa ucha Co to jest ucha (ryc. 8-2): ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną
 • Definicja Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) Co to jest mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) i rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i
 • Definicja Badanie narządu równowagi Co to jest przedmiotowe opierające na sprawdzeniu i ocenie prób równowagi (Romberga, chodu, mijania, wskazywania) i ocenie oczopląsu samoistnego
 • Definicja Soczewka Co to jest a ciałem szklistym, znajduje się soczewka. To jest przezroczysty, dwuwypukły twór, silnie załamujący światło. W najwyższym stopniu
 • Definicja Pęcherzyki płucne Co to jest z płaskich komórek nabłonkowych noszących nazwę nabłonka oddechowego i komórek ziarnistych, produkujących i wydzielających tak zwany
 • Definicja Przeciwciała Co to jest wytworzone poprzez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one umiejętność reagowania z antygenem - tzn., iż poszczególne
 • Definicja Allel Co to jest genu występującą w tym samym miejscu genowym (locus) homologicznych chromosomów. Gdy allele są identyczne - osobnik jest homozygotą, gdy
 • Definicja Enzym i izoenzym Co to jest przyspiesza ustaloną reakcję chemiczną. Odmiany tego samego enzymu noszą nazwę izoenzymów. Katalizują one tę samą reakcję chemiczną, mają
 • Definicja Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu Co to jest ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne
 • Definicja Powieki i aparat łzowy Co to jest chroniąc gałkę oczną przed wysychaniem i urazami. Ruch powiek rozprowadza płyn łzowy po powierzchni rogówki i spojówki, zapewniając oku
 • Definicja Antygen Co to jest ma umiejętność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z wytworem tej odpowiedzi - przeciwciałem
 • Definicja Dno oka Co to jest To jest tylny odcinek gałki ocznej widziany wziernikiem (oftalmoskopem). <<< Powrót
 • Definicja Medycyna laboratoryjna Co to jest część diagnostyki medycznej, której działalność bazuje na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym
 • Definicja Rogówka Co to jest przypomina szkiełko zegarkowe wprawione w twardówkę; średnica pozioma rogówki wynosi 12 mm, pionowa 11 mm. Rogówka jest najcieńsza w centru
 • Definicja Przydatki maciczne Co to jest Przydatkami macicznymi ustala się jajniki, jajowody i więzadła macicy. <<< Powrót
 • Definicja Badanie ucha Co to jest wziernika usznego, który wprowadza się do przewodu słuchowego. W badaniu tym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny (ryc. 8-2) i pośrednio
 • Definicja Czynności ucha Co to jest Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000 Hz (drgań na sekundę), o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W
 • Definicja Zatoki Co to jest przynosowych Zatoki przynosowe tak zwany oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w
 • Definicja ŻOŁĄDEK Co to jest przewodu pokarmowego o workowatym kształcie. Łączy przełyk z jelitem cienkim. Złożona jest z części wpustowej (wpustu), dna trzonu i części
 • Definicja JELITO GRUBE Co to jest ok. 1,5 m od ujścia jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wspólnie z wyrostkiem robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę
 • Definicja Oskrzela Co to jest oskrzela kluczowe, prawe i lewe, doprowadzające powietrze do płuca prawego i lewego. Oskrzela kluczowe zbudowane są jak tchawica. Oskrzela
 • Definicja Spojówka Co to jest łagodną błoną śluzową, która wyściela tylną powierzchnię obu powiek. Przechodzi ona w dalszym ciągu na gałkę oczną aż do rogówki, tworząc
 • Definicja Badanie słuchu (badanie audiologiczne) Co to jest subiektywnym albo obiektywnym. Badanie subiektywne bazuje na potwierdzeniu poprzez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych
 • Definicja Chromosomy Co to jest komórkowego widoczne pod mikroskopem w okresie podziału komórki. Chromosomy składają się raczej z DNA i białek tworzących łącznie kompleks
 • Definicja Budowa serca Co to jest położoną w klatce piersiowej w części określanej anatomicznie jako śródpiersie środkowe. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem
 • Definicja Siatkówka Co to jest wewnętrzna błona gałki ocznej, przylegająca mocniej do naczyniówki tylko w rejonie nerwu wzrokowego i z przodu przy ciele rzęskowym. W
 • Definicja Śródpiersie Co to jest pośrodkowo pomiędzy prawym a lewym workiem opłucnej. Od przodu ogranicza je mostek, od tyłu - kręgosłup piersiowy, od dołu - przepona. W
 • Definicja Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi) Co to jest ok. 45% objętości krwi. Do przedmiotów upostaciowanych krwi zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty). Krwinki te zawierają hemoglobinę i
 • Definicja Płuca Co to jest zawieszone w odpowiednich jamach opłucnej klatki piersiowej. Płuco zbudowane jest z oskrzeli, oskrzelików, pęcherzyków płucnych, tkanki
 • Definicja Badanie krtani Co to jest zastosowaniu lusterka krtaniowego, gdzie ogląda się odbity obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i to jest tak zwany laryngoskopia pośrednia
 • Definicja Budowa gałki ocznej Co to jest przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1
 • Definicja Czynność dróg oddechowych Co to jest wdechu) i odprowadzają (w trakcie wydechu) powietrze z płuc, wywołują ocieplenie wdychanego powietrza do ciepłoty ciała, nawilżenie parą
 • Definicja Układ oddechowy (górne i dolne drogi oddechowe) Co to jest Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo poprzez górne drogi oddechowe jest to poprzez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się
 • Definicja Napięcie płucne Co to jest atmosfery działa z jednej strony od zewnątrz na klatkę piersiową, z drugiej od wewnątrz poprzez światło dróg oddechowych na powierzchnię
 • Definicja Konflikt serologiczny między matką i płodem Co to jest niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka (płodu). Występowanie ustalonych antygenów na krwinkach czerwonych
 • Definicja Wada refrakcji Co to jest promieniom świetlnym na skupianie się w pojedynczym ognisku na siatkówce. Do wad wzroku zalicza się krótkowzroczność, dalekowzroczność z
 • Definicja Ukrwienie mózgu Co to jest 2 tętnice szyjne i 2 tętnice kręgowe. Rozgałęzienia tych tętnic łączą się ze sobą, co zapewnia stały dopływ krwi do mózgu. Mózg otrzymuje
 • Definicja Badanie gardła Co to jest trakcie badania krtani w laryngoskopii pośredniej albo bezpośredniej. Część nosową gardła bada się dzięki lusterka ustawionego na wysokości
 • Definicja Przewodnictwo nerwowe Co to jest komórek nerwowych jest umiejętność do wytwarzania i przewodzenia pobudzeń nerwowych. Prędkość przewodzenia pobudzeń elektrycznych zależy od
 • Definicja Oczodół Co to jest dodatkowymi, znajduje się w kostnej jamie, zwanej oczodołem. Głębokość oczodołu wynosi 45 mm, objętość 30 cm3, z czego gałka oczna zajmuje
 • Definicja Markery nowotworowe Co to jest których obecność albo powiększone stężenie można wiązać z postępem dolegliwości nowotworowej. Mogą one być wydzielane poprzez komórki
 • Definicja Czynności nosa Co to jest oddechową, obronną, węchową i jest rezonatorem głosu łącznie z zatokami przynosowymi. Powietrze przechodzące poprzez nos ulega
 • Definicja Surowica Co to jest Surowica to jest osocze pozbawione włóknika (fibrynogenu

Definicje z anatomii. Słownik budowy człowieka.

Co to znaczy w anatomii. Gdzie to jest w organiźmie człowieka. Wyjaśnione działania części organizmu, narządów.

Definicja Surowica, Czynności Nosa, Markery Nowotworowe, Oczodół, Przewodnictwo Nerwowe, Badanie Gardła, Ukrwienie Mózgu, Wada Refrakcji, Konflikt Serologiczny Między co to znaczy.

Słownik Surowica, Czynności Nosa, Markery Nowotworowe, Oczodół co to jest.