SIATKÓWKA MARKERY NOWOTWOROWE co to jest
Siatkówka, Markery Nowotworowe, Oskrzela, Ukrwienie Mózgu, Budowa Gardła, Płuca, Układ Oddechowy.

Anatomia człowieka - definicje

 • Definicja Rzęskowe Ciało Co to jest twór zbudowany raczej z mięśni gładkich, otaczający pierścieniowato region leżący za tęczówką, o szerokości 8 mm. Do jego wyrostków
 • Definicja Refrakcja Co to jest fotograficznego, gdzie obiektywem jest układ łamiący (optyczny) oka, a błoną, na której powstają obrazy, jest siatkówka. Umiejętność i siła
 • Definicja Nosa Czynności Co to jest oddechową, obronną, węchową i jest rezonatorem głosu łącznie z zatokami przynosowymi. Powietrze przechodzące poprzez nos ulega
 • Definicja Tęczówka Co to jest nierówna, posiada liczne promieniste zagłębienia (krypty) i okrężne bruzdy. W zależności od ilości barwnika tęczówka może mieć kolor szary
 • Definicja Spojówka Co to jest łagodną błoną śluzową, która wyściela tylną powierzchnię obu powiek. Przechodzi ona w dalszym ciągu na gałkę oczną aż do rogówki, tworząc
 • Definicja Odszczep pozagruczołowy tkanki tarczycy Co to jest wszystkich ludzi niewielkich skupisk tkanki gruczołowej tarczycy poza tarczycą, a więc tak zwany odszczepów pozagruczołowych. Powstają one
 • Definicja Mięśnie poruszające gałką oczną Co to jest zewnętrznych oka. Cztery mięśnie łatwe: górny, dolny, wewnętrzny i zewnętrzny, których tylne przyczepy znajdują się daleko za gałką oczną w
 • Definicja Zatoki Co to jest przynosowych Zatoki przynosowe tak zwany oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w
 • Definicja Piersiowa Klatka Co to jest tułowia. Jej ściany tworzy zrąb kostno-chrzęstny (szkielet), mięśnie, błony i skóra. Szkielet klatki piersiowej tworzą: z tyłu - kręgosłup
 • Definicja Osocze Co to jest częścią krwi pozbawioną przedmiotów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W próbce krwi pobranej od pacjenta
 • Definicja Maciczne Przydatki Co to jest Przydatkami macicznymi ustala się jajniki, jajowody i więzadła macicy. <<< Powrót
 • Definicja Płucne Pęcherzyki Co to jest z płaskich komórek nabłonkowych noszących nazwę nabłonka oddechowego i komórek ziarnistych, produkujących i wydzielających tak zwany
 • Definicja Krtani Badanie Co to jest zastosowaniu lusterka krtaniowego, gdzie ogląda się odbity obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i to jest tak zwany laryngoskopia pośrednia
 • Definicja Szkliste Ciało Co to jest oka między soczewką a siatkówką i stanowi 2/3 objętości gałki ocznej. To jest przezroczysta, galaretowata substancja w 99% skłądająca się
 • Definicja Konflikt serologiczny między matką i płodem Co to jest niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka (płodu). Występowanie ustalonych antygenów na krwinkach czerwonych
 • Definicja Naczyniówka Co to jest siatkówką złożona jest z gęstej sieci naczyń krwionośnych o różnej średnicy, rozdzielonych niewielką ilością tkanki łącznej i komórek
 • Definicja Antygen Co to jest ma umiejętność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z wytworem tej odpowiedzi - przeciwciałem
 • Definicja Piersiowej Klatki Jama Co to jest wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej i jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo pomiędzy nimi
 • Definicja Pełna Krew Krew Co to jest upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) w osoczu. Próbka krwi zawierająca zarówno przedmioty upostaciowane, jak
 • Definicja Allel Co to jest genu występującą w tym samym miejscu genowym (locus) homologicznych chromosomów. Gdy allele są identyczne - osobnik jest homozygotą, gdy
 • Definicja Wegetatywny Autonomiczny Układ Co to jest kieruje czynnościami narządów wewnętrznych a w szczególności funkcją układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego i przemiany
 • Definicja Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi) Co to jest ok. 45% objętości krwi. Do przedmiotów upostaciowanych krwi zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty). Krwinki te zawierają hemoglobinę i
 • Definicja Wzrokowy Układ Co to jest fizyczno-psychicznym, który złożona jest z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia) bodźca, jego przewodzenia i zgromadzenia i poznania go
 • Definicja Serca Budowa Co to jest położoną w klatce piersiowej w części określanej anatomicznie jako śródpiersie środkowe. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem
 • Definicja Ucha Badanie Co to jest wziernika usznego, który wprowadza się do przewodu słuchowego. W badaniu tym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny (ryc. 8-2) i pośrednio
 • Definicja Przepona Co to jest wdechowym. Jest ruchomym dnem jamy klatki piersiowej, jej skurcz w okresie wdechu przesuwa ją w dół, co powiększa wymiar pionowy i tym
 • Definicja Medycyna sądowa i hemogenetyka sądowa Co to jest wykorzystującą wiedzę medyczną i biologiczną dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. Hemogenetyka sądowa stanowi dział medycyny sądowej, który
 • Definicja Dna Dezoksyrybonukleinowy Kwas Co to jest człowieka jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty raczej w chromosomach jąder komórkowych. Cząsteczka DNA jest utworzona z
 • Definicja Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu Co to jest ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne
 • Definicja Surowica Co to jest Surowica to jest osocze pozbawione włóknika (fibrynogenu
 • Definicja Powieki i aparat łzowy Co to jest chroniąc gałkę oczną przed wysychaniem i urazami. Ruch powiek rozprowadza płyn łzowy po powierzchni rogówki i spojówki, zapewniając oku
 • Definicja Locus I Gen Co to jest informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną i funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w ustalonych regionach DNA określanych
 • Definicja Gardła Czynności Co to jest nos, gardło, tchawica) i pokarmowej (j. ustna, gardło, i przełyk), spełnia rolę obronną i jest w okolicy krtani narządem mowy
 • Definicja Tarczyca Co to jest wewnętrznego, który waży ok. 15-30 g. Tarczyca ma kształt motyla, jest położona podskórnie z przodu przed tchawicą na szyi (Ryc.14-1
 • Definicja Oczodół Co to jest dodatkowymi, znajduje się w kostnej jamie, zwanej oczodołem. Głębokość oczodołu wynosi 45 mm, objętość 30 cm3, z czego gałka oczna zajmuje
 • Definicja Chromosomy Co to jest komórkowego widoczne pod mikroskopem w okresie podziału komórki. Chromosomy składają się raczej z DNA i białek tworzących łącznie kompleks
 • Definicja Emmetropia Miarowość Co to jest nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu poprzez układ optyczny ogniskują się na siatkówce (Ryc.7-2
 • Definicja Krtani Czynności Co to jest krtaniowym (laryngoskopia pośrednia) Krtań oprócz tego, iż jest odcinkiem drogi oddechowej, jest narządem głosu. Czynność głosowa jest
 • Definicja Ucha Budowa Co to jest ucha (ryc. 8-2): ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną
 • Definicja Ocznej Gałki Budowa Co to jest przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1
 • Definicja Oddychania Mechanika Co to jest piersiowej - oddechy (ok. 16 na min. w spoczynku) wywołują wentylację płuc (przewietrzanie). Każdy oddech (a więc cykl oddechowy) złożona
 • Definicja Badanie słuchu (badanie audiologiczne) Co to jest subiektywnym albo obiektywnym. Badanie subiektywne bazuje na potwierdzeniu poprzez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych
 • Definicja Oka Komory Co to jest ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednią powierzchnią torebki soczewki wraz z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka
 • Definicja Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) Co to jest mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) i rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i
 • Definicja Gardła Badanie Co to jest trakcie badania krtani w laryngoskopii pośredniej albo bezpośredniej. Część nosową gardła bada się dzięki lusterka ustawionego na wysokości
 • Definicja Refrakcji Wada Co to jest promieniom świetlnym na skupianie się w pojedynczym ognisku na siatkówce. Do wad wzroku zalicza się krótkowzroczność, dalekowzroczność z
 • Definicja Nosa Budowa Co to jest szkielet kostno-chrzęstny utworzony z parzystych kości nosowych, wyrostków nosowych kości czołowej i wyrostków czołowych kości szczękowych
 • Definicja Pokarmowego Przewodu Budowa Co to jest kanału, którego długość dochodzi do 8 m. Zaczyna się on jamą ustną, a kończy odbytem. Przewód pokarmowy złożona jest z j. ustnej, gardła
 • Definicja Żeńskie Płciowe Narządy Co to jest zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne narządy płciowe nazywa się sromem (Ryc.4-1). Ryc.4-1 Wygląd kobiecych nażądów płciowych zewnętrznych W
 • Definicja Przeciwciała Co to jest wytworzone poprzez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one umiejętność reagowania z antygenem - tzn., iż poszczególne
 • Definicja Izoenzym I Enzym Co to jest przyspiesza ustaloną reakcję chemiczną. Odmiany tego samego enzymu noszą nazwę izoenzymów. Katalizują one tę samą reakcję chemiczną, mają
 • Definicja Śródpiersie Co to jest pośrodkowo pomiędzy prawym a lewym workiem opłucnej. Od przodu ogranicza je mostek, od tyłu - kręgosłup piersiowy, od dołu - przepona. W
 • Definicja Otorhinolaryngologia Co to jest fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z grec. oros, otos - ucho), nosa (z grec. rhinos - nos), gardła (z grec. pharyngos
 • Definicja Oka Dno Co to jest To jest tylny odcinek gałki ocznej widziany wziernikiem (oftalmoskopem). <<< Powrót
 • Definicja Rogówka Co to jest przypomina szkiełko zegarkowe wprawione w twardówkę; średnica pozioma rogówki wynosi 12 mm, pionowa 11 mm. Rogówka jest najcieńsza w centru
 • Definicja Wymiana (dyfuzja) tlenu i dwutlenku węgla w płucach Co to jest miejsce mechanizm zamiany gazów. Faktorem decyzyjnym o dyfuzji jest istnienie różnicy ciśnień parcjalnych (cząstkowych) gazu po obu
 • Definicja Żołądek Co to jest przewodu pokarmowego o workowatym kształcie. Łączy przełyk z jelitem cienkim. Złożona jest z części wpustowej (wpustu), dna trzonu i części
 • Definicja Grube Jelito Co to jest ok. 1,5 m od ujścia jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wspólnie z wyrostkiem robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę
 • Definicja Miesiączkowy Cykl Co to jest dojrzałej płciowo podlega ciągłej regulacji neurohormonalnej. Jajnik (kobiecy gruczoł płciowy) przejawia w tym okresie czynność
 • Definicja Krwi Grupy Co to jest posiadają na swojej powierzchni charakterystyczny dla siebie zespół antygenów, które umownie podzielono na tak zwany układy grupowe
 • Definicja Soczewka Co to jest a ciałem szklistym, znajduje się soczewka. To jest przezroczysty, dwuwypukły twór, silnie załamujący światło. W najwyższym stopniu
 • Definicja Ucha Czynności Co to jest Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000 Hz (drgań na sekundę), o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W
 • Definicja Nerwowy Układ Obwodowy Co to jest rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych i przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do
 • Definicja Krtani Budowa Co to jest oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata
 • Definicja Nerwowe Przewodnictwo Co to jest komórek nerwowych jest umiejętność do wytwarzania i przewodzenia pobudzeń nerwowych. Prędkość przewodzenia pobudzeń elektrycznych zależy od
 • Definicja Płucne Napięcie Co to jest atmosfery działa z jednej strony od zewnątrz na klatkę piersiową, z drugiej od wewnątrz poprzez światło dróg oddechowych na powierzchnię
 • Definicja Laboratoryjna Medycyna Co to jest część diagnostyki medycznej, której działalność bazuje na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym
 • Definicja Twardówka Co to jest nieprzezroczystą, białą zewnętrzną ścianę gałki ocznej. W części tylnej, w miejscu gdzie twardówka przechodzi w pochewkę nerwu wzrokowego
 • Definicja Krwi Krążenia Układ Co to jest naczyń krwionośnych (tętnic, żył, naczyń włosowatych) i serca (Ryc.1-1). Tętnice są naczyniami, którymi płynie krew z serca na obwód, do
 • Definicja Przymacicza (aparat więzadłowo-wieszadłowy) Co to jest łącznych pełniących rolę więzadeł zlokalizowanych w przestrzeni wokół macicy i poza jamą otrzewnej. Podzielone są one na przymacicza boczne
 • Definicja Oddechowych Dróg Czynność Co to jest wdechu) i odprowadzają (w trakcie wydechu) powietrze z płuc, wywołują ocieplenie wdychanego powietrza do ciepłoty ciała, nawilżenie parą
 • Definicja Równowagi Narządu Badanie Co to jest przedmiotowe opierające na sprawdzeniu i ocenie prób równowagi (Romberga, chodu, mijania, wskazywania) i ocenie oczopląsu samoistnego
 • Definicja Układ oddechowy (górne i dolne drogi oddechowe) Co to jest Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo poprzez górne drogi oddechowe jest to poprzez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się
 • Definicja Płuca Co to jest zawieszone w odpowiednich jamach opłucnej klatki piersiowej. Płuco zbudowane jest z oskrzeli, oskrzelików, pęcherzyków płucnych, tkanki
 • Definicja Gardła Budowa Co to jest od góry od podstawy czaszki, na dole dochodzi do krtani i przechodzi dalej w przełyk. Gardło dzieli się na: gardło górne jest to część
 • Definicja Mózgu Ukrwienie Co to jest 2 tętnice szyjne i 2 tętnice kręgowe. Rozgałęzienia tych tętnic łączą się ze sobą, co zapewnia stały dopływ krwi do mózgu. Mózg otrzymuje
 • Definicja Oskrzela Co to jest oskrzela kluczowe, prawe i lewe, doprowadzające powietrze do płuca prawego i lewego. Oskrzela kluczowe zbudowane są jak tchawica. Oskrzela
 • Definicja Nowotworowe Markery Co to jest których obecność albo powiększone stężenie można wiązać z postępem dolegliwości nowotworowej. Mogą one być wydzielane poprzez komórki
 • Definicja Siatkówka Co to jest wewnętrzna błona gałki ocznej, przylegająca mocniej do naczyniówki tylko w rejonie nerwu wzrokowego i z przodu przy ciele rzęskowym. W

Definicje z anatomii. Słownik budowy człowieka.

Co to znaczy w anatomii. Gdzie to jest w organiźmie człowieka. Wyjaśnione działania części organizmu, narządów.

Definicja Siatkówka, Markery Nowotworowe, Oskrzela, Ukrwienie Mózgu, Budowa Gardła, Płuca, Układ Oddechowy (Górne I Dolne Drogi Oddechowe), Badanie Narządu Równowagi co to znaczy.

Słownik Siatkówka, Markery Nowotworowe, Oskrzela, Ukrwienie Mózgu co to jest.