EMMETROPIA MIAROWOŚĆ co to jest
Anatomia Miarowość (emmetropia) definicja. Definicja Promienie równoległe wpadają do oka i po.

Czy przydatne?

Definicja Miarowość (emmetropia)

Co to znaczy MIAROWOŚĆ (EMMETROPIA): Poprawne załamywanie światła w oku nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu poprzez układ optyczny ogniskują się na siatkówce (Ryc.7-2). Tylko w takim przypadku obraz będzie ostro i wyraźnie widziany poprzez człowieka. <<< Powrót