EMBRIOLOGIA EKOSYSTEM co to jest
KRZYŻÓWKA Embriologia, Ekosystem, Endometrium, Ewolucja Biologiczna, Eksploracja, Ektopia.

Słownik medyczny na E

 • Definicja Ekstaza Co to jest którego mogą wystąpić omamy wzrokowe i słuchowe. Ekstaza może być spowodowana środkami odurzającymi (narkotyki), spotykana jest także w
 • Definicja Emg Co to jest odpowieniej aparatury czynności elektrycznej mięśni zarówno w spoczynku, jak i w trakcie słabego albo maksymalnego ich skurczu dowolnego
 • Definicja Euforia Co to jest zadowolenia i beztroski. Euforii może towarzyszyć wzmożona aktywność i zazwyczaj obniżony krytycyzm w ocenie własnych poczynań
 • Definicja Empatia Co to jest utożsamiania się z drugą osobą, ułatwiająca odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób. Umiejętność do empatii, pożądana z racji na
 • Definicja Estrogeny Co to jest wytwarzanych raczej poprzez jajniki i łożysko. Drugą ekipą kobiecych hormonów są gestageny, które reprezentuje progesteron
 • Definicja Eozynofilia Co to jest nadmiar we krwi i płynach ustrojowych granulocytów kwasochłonnych osiadających w cytoplazmie kwasochłonie ziarnistości
 • Definicja Elektrolity Co to jest ich roztwory wykazują przewodnictwo elektryczne. Podzielone są na: silne, średniej mocy stabe i kwasowe, amfoteryczne i zasadowe. W ustroju
 • Definicja Endoprotezy Co to jest metalu albo plastiku zastępujące stawy albo ich części. Zakłada się je w okresie operacji po usunięciu chorej części stawu wspólnie z
 • Definicja Endemia Co to jest danym terenie dolegliwości zakaźną albo niezakaźnej, na przykład wola endemicznego na skutek niedoboru jodu
 • Definicja Elektrokoagulacja Co to jest koagulowanie (ścinanie) białka tkanek organizmu z użyciem noża elektrycznego. Ma wykorzystanie raczej w operacjach nowotworów
 • Definicja Egoizm Co to jest postawa życiowa polegająca na kierowaniu się w pierwszej kolejności własnym dobrem, korzyścią, uzyskiwaniem przyjemności
 • Definicja Endoskop Co to jest urządzenie do endoskopii wyposażone we swoje źródło światła i układ optyczny w sposób umożliwiający wprowadzenie go w głąb ciała
 • Definicja Elektroterapia Co to jest
 • Definicja Ekologia Co to jest edukacja, która bada zależności pomiędzy organizmem a środowiskiem i pomiędzy organizmami
 • Definicja Enzymy Co to jest jako biokatalizatory reakcji metabolicznych. Przyspieszają reakcje chemiczne, Które bez nich przebiegałyby bardzo bez pośpiechu. Regularnie
 • Definicja Ergoterapia Co to jest uzupełniającego i kontynuującego ćwiczenia. Ergoterapia stawia sobie za cel: a) pomóc dzieciom w okresie dolegliwości w odpowiednim
 • Definicja Ekg Elektrokardiografia Co to jest wszystkich chorób serca opierając się na zapisu bardzo słabych prądów czynnościowych serca. Prądy te po sporym wzmocnieniu mogą być
 • Definicja Endoskopia Co to jest dzięki endoskopu jam ciała i pozwalająca na ocenę ich wyściółki, położonych w nich narządów i zmian wywołanych chorobą, urazem i tym
 • Definicja Elektrolecznictwo Co to jest
 • Definicja Enukleacja Co to jest przeważnie w nowotworach złośiwych oka.Po wyleczeniu rany pooperacyjnej stosuje się odpowiednie protezy. W sytuacjach przejścia procesu
 • Definicja Etiologia Co to jest i powiązaniu przyczynowym czynnika chorobotwórczego z procesem chorobowym; na przykład w chorobie zakaźnej faktorem etiologicznym jest
 • Definicja Erytrocyty Co to jest Mają kształt dwuwklęsłego dysku. Nie posiadają jąder komórkowych. W 1 mm3 krwi jest ich u noworodka 6 do 7 mln, w dalszym ciągu liczba ich
 • Definicja Encefalopatia Co to jest jakkolwiek niewiele dokładne i niejednoznaczne. Ustala się nim współistnienie różnorodnych objawów trwałego, zazwyczaj rozległego albo
 • Definicja Ego Co to jest poprzez Z. Freuda dla ustalenia jednej z trzech podstruktur osobowości (w okolicy id i superego) Ego jest odpowiedzialne za organizację
 • Definicja Emg Elektromiografia Co to jest odpowieniej aparatury czynności elektrycznej mięśni zarówno w spoczynku, jak i w trakcie słabego albo maksymalnego ich skurczu dowolnego
 • Definicja Echolalia Co to jest słów, zdań, regularnie powtórzenie pytania zamiast podania odpowiedzi. Echolalia występuje u dzieci upośledzonych umysłowo, w przebiegu
 • Definicja Epidemia Co to jest jednocześnie albo w krótkich odstępach czasu dużej liczby zachorowań na ustaloną chorobę zakaźną. Źródłem zakażenia jest przeważnie chory
 • Definicja Ekspresja Co to jest zewnętrzny słowo. Odnosi się w pierwszej kolejności do uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Fundamentalne środki ekspresji to: mimika
 • Definicja Ektopia Co to jest przesunięcie się nabłonka wyścielającego kanał szyjki macicy nazewnątrz, na tarczę szyjki macicy
 • Definicja Eksploracja Co to jest aktywności badawczej dziecka, występującej w pierwszej kolejności przy zetknięciu z nowymi bodźcami i sytuacjami, utożsamianej z czynnym
 • Definicja Biologiczna Ewolucja Co to jest się organizmów zachodzący pośrodku wielu pokoleń w toku historii Ziemi. Istotą ewolucji jest dostosowanie się (adaptacja) organizmów do
 • Definicja Endometrium Co to jest tkanka wyścielająca jamę macicy (błona śluzowa jamy macicy
 • Definicja Ekosystem Co to jest jednostka ekologiczna składająca się żywych organizmów (biocenozy) bytujących na danym terenie (biotopie
 • Definicja Embriologia Co to jest edukacja o rozwoju zarodkowym organizmów

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja KRZYŻÓWKA Embriologia, Ekosystem, Endometrium, Ewolucja Biologiczna, Eksploracja, Ektopia, Ekspresja, Epidemia, Echolalia, Elektromiografia (Emg), Ego, Encefalopatia co to znaczy.

Słownik Czym jest Embriologia, Ekosystem, Endometrium, Ewolucja Biologiczna co to jest.