PIERSIOWEJ KLATKI JAMA co to jest
Anatomia Jama klatki piersiowej definicja. Definicja mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą.

Czy przydatne?

Definicja Jama klatki piersiowej

Co to znaczy JAMA KLATKI PIERSIOWEJ: W obrębie jamy klatki piersiowej można wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej i jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo pomiędzy nimi, zwaną śródpiersiem. Każda jama opłucnej wysłana jest błoną surowiczą - tak zwany opłucną, tworzącą oddzielny, zamknięty worek dla znajdującego się w nim jednego płuca. Każda opłucna ma 2 blaszki: opłucną ścienną wyściełającą jamę klatki piersiowej, która przechodzi w sposób ciągły od strony śródpiersia w drugą blaszkę zwaną opłucną płucną, lub trzewną, przechodzącą na całe płuco i ściśle go pokrywającą. Pomiędzy obu blaszkami znajduje się szczelinowata jama zwana jamą opłucnej. W jamie opłucnej istnieje ujemne ciśnienie w relacji do ciśnienia atmosferycznego. Jama opłucnej w uwarunkowaniach poprawnych jest przestrzenią potencjalną (włosowatą szczeliną), staje się rzeczywistą jamą w nie wszystkich chorobach, kiedy zawiera płyn (krew, ropę, wysięk) czy powietrze (odma)