OCZNEJ GAŁKI BUDOWA co to jest
Anatomia Budowa gałki ocznej definicja. Definicja wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej.

Czy przydatne?

Definicja Budowa gałki ocznej

Co to znaczy BUDOWA GAŁKI OCZNEJ: Gałka oczna ma postać prawie kulistą, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1): zewnętrznej błony włóknistej (twardówka i rogówka), środkowej naczyniowej (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) i wewnętrznej czuciowej (siatkówka). Ryc.7-1 Model budowy oka Zewnętrzną włóknistą błonę stanowi biała, nieprzejrzysta, zbita tkanka oka, zwana twardówką (kolokwialnie nazywana "białkiem oka"), która w swej części przedniej staje się przezroczysta i nosi nazwę rogówki. Pod twardówką od strony wewnętrznej oka znajduje się błona naczyniowa oka (dawniej zwana jagodówką), którą możemy podzielić na trzy części. Część przednią, widoczną poprzez rogówkę i dochodzącą do jej rąbka, tytułujemy tęczówką. Ma ona różne zabarwienie i świadczy o kolorze oczu. Druga część, już niewidoczna gołym okiem, ponieważ ukryta pod twardówką, to ciało rzęskowe, i trzeci, tylny odcinek to naczyniówka. Siatkówka, w najwyższym stopniu wewnętrzna błona oka, wyściela jedynie naczyniówkę. <<< Powrót

Co znaczy Układ Oddechowy (Górne I Dolne Drogi Oddechowe):
Porównanie układu oddechowego Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo poprzez górne drogi oddechowe jest to poprzez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej (nosa wewnętrznego), a z budowa gałki ocznej co znaczy.
Krzyżówka Oskrzela:
Dlaczego rozdwaja się na dwa oskrzela kluczowe, prawe i lewe, doprowadzające powietrze do płuca prawego i lewego. Oskrzela kluczowe zbudowane są jak tchawica. Oskrzela kluczowe rozgałęziają się wewnątrz płuca budowa gałki ocznej krzyżówka.
Co to jest Przeciwciała:
Jak lepiej substancje białkowe wytworzone poprzez organizm człowieka pod wpływem antygenów. Mają one umiejętność reagowania z antygenem - tzn., iż poszczególne przeciwciała łączą się jedynie ze ściśle ustalonym budowa gałki ocznej co to jest.
Słownik Refrakcja:
Kiedy porównać do aparatu fotograficznego, gdzie obiektywem jest układ łamiący (optyczny) oka, a błoną, na której powstają obrazy, jest siatkówka. Umiejętność i siła (ustalana w dioptriach) załamywania budowa gałki ocznej słownik.
Czym jest Badania Audiometryczne - Ocena Jakościowa I Ilościowa Słuchu:
Od czego zależy badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne jednouszne - próba Schwabacha, i na budowa gałki ocznej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: