OCZNEJ GAŁKI BUDOWA co to jest
Anatomia Budowa gałki ocznej definicja. Definicja wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej.

Czy przydatne?

Definicja Budowa gałki ocznej

Co to znaczy BUDOWA GAŁKI OCZNEJ: Gałka oczna ma postać prawie kulistą, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1): zewnętrznej błony włóknistej (twardówka i rogówka), środkowej naczyniowej (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) i wewnętrznej czuciowej (siatkówka). Ryc.7-1 Model budowy oka Zewnętrzną włóknistą błonę stanowi biała, nieprzejrzysta, zbita tkanka oka, zwana twardówką (kolokwialnie nazywana "białkiem oka"), która w swej części przedniej staje się przezroczysta i nosi nazwę rogówki. Pod twardówką od strony wewnętrznej oka znajduje się błona naczyniowa oka (dawniej zwana jagodówką), którą możemy podzielić na trzy części. Część przednią, widoczną poprzez rogówkę i dochodzącą do jej rąbka, tytułujemy tęczówką. Ma ona różne zabarwienie i świadczy o kolorze oczu. Druga część, już niewidoczna gołym okiem, ponieważ ukryta pod twardówką, to ciało rzęskowe, i trzeci, tylny odcinek to naczyniówka. Siatkówka, w najwyższym stopniu wewnętrzna błona oka, wyściela jedynie naczyniówkę. <<< Powrót