OCZNEJ GAŁKI BUDOWA co to jest
Anatomia Budowa gałki ocznej definicja. Definicja wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej.

Czy przydatne?

Definicja Budowa gałki ocznej

Co to znaczy BUDOWA GAŁKI OCZNEJ: Gałka oczna ma postać prawie kulistą, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1): zewnętrznej błony włóknistej (twardówka i rogówka), środkowej naczyniowej (tęczówka, ciało rzęskowe, naczyniówka) i wewnętrznej czuciowej (siatkówka). Ryc.7-1 Model budowy oka Zewnętrzną włóknistą błonę stanowi biała, nieprzejrzysta, zbita tkanka oka, zwana twardówką (kolokwialnie nazywana "białkiem oka"), która w swej części przedniej staje się przezroczysta i nosi nazwę rogówki. Pod twardówką od strony wewnętrznej oka znajduje się błona naczyniowa oka (dawniej zwana jagodówką), którą możemy podzielić na trzy części. Część przednią, widoczną poprzez rogówkę i dochodzącą do jej rąbka, tytułujemy tęczówką. Ma ona różne zabarwienie i świadczy o kolorze oczu. Druga część, już niewidoczna gołym okiem, ponieważ ukryta pod twardówką, to ciało rzęskowe, i trzeci, tylny odcinek to naczyniówka. Siatkówka, w najwyższym stopniu wewnętrzna błona oka, wyściela jedynie naczyniówkę. <<< Powrót

Czynności Ucha:
słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000 Hz (drgań na sekundę), o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym dzieje się budowa gałki ocznej co to jest.
Układ Oddechowy (Górne I Dolne Drogi Oddechowe):
układu oddechowego Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo poprzez górne drogi oddechowe jest to poprzez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej (nosa wewnętrznego), a z budowa gałki ocznej definicja.
Badanie Krtani:
wykonuje się przy zastosowaniu lusterka krtaniowego, gdzie ogląda się odbity obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i to jest tak zwany laryngoskopia pośrednia. Lusterko ustawione jest na wysokości budowa gałki ocznej co znaczy.
Badanie Ucha:
ucha wymaga użycia wziernika usznego, który wprowadza się do przewodu słuchowego. W badaniu tym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny (ryc. 8-2) i pośrednio ucho środkowe poprzez ocenę błony budowa gałki ocznej słownik.
Markery Nowotworowe:
to są substancje, których obecność albo powiększone stężenie można wiązać z postępem dolegliwości nowotworowej. Mogą one być wydzielane poprzez komórki nowotworowe do płynów ustrojowych, pozostawać budowa gałki ocznej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: