KRTANI BADANIE co to jest
Anatomia Badanie krtani definicja. Definicja krtaniowego, gdzie ogląda się odbity obraz krtani (ryc.

Czy przydatne?

Definicja Badanie krtani

Co to znaczy BADANIE KRTANI: Badanie krtani wykonuje się przy zastosowaniu lusterka krtaniowego, gdzie ogląda się odbity obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i to jest tak zwany laryngoskopia pośrednia. Lusterko ustawione jest na wysokości podniebienia miękkiego pod kątem ok. 30 stopni w relacji do linii poziomej. Krtań bada się w trakcie wydawania dźwięków (fonacji) i oddychania, oceniając jej budowę i ruchomość. W trakcie badania krtani ocenia się także część krtaniową gardła. Badanie w większości przypadków nie wymaga znieczulenia. W razie występowania nadmiernych odruchów ze strony gardła stosuje się znieczulenie miejscowe - powierzchniowe z użyciem lignokainy podanej strzykawką, albo przy użyciu tak zwany watotrzymacza. Znieczula się powierzchniowo nerw krtaniowy górny przebiegający w błonie śluzowej zachyłka gruszkowatego. Ryc.8-4 Obraz widziany w lusterku krtaniowym w czasie badania krtani: w trakcie oddychania (A) i w trakcie fonowania (B) Badanie bezpośrednie krtani nazywa się laryngoskopią bezpośrednią. Realizowane jest przy zastosowaniu tak zwany laryngoskopu, który złożona jest z uchwytu i tak zwany łyżki odchylającej nagłośnię. Laryngoskopia bezpośrednia z użyciem mikroskopu krtaniowego realizowana jest zawsze w znieczuleniu ogólnym. Ocenę napięcia fałdów głosowych wykonuje się przy zastosowaniu lampy stroboskopowej - badanie to realizowane jest w pierwszej kolejności poprzez lekarzy foniatrów