OSOCZE co to jest
Anatomia Osocze definicja. Definicja pozbawioną przedmiotów upostaciowanych (krwinek czerwonych.

Czy przydatne?

Definicja Osocze

Co to znaczy OSOCZE: Osocze jest płynną częścią krwi - tzn. częścią krwi pozbawioną przedmiotów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi). W próbce krwi pobranej od pacjenta, osocze krwi daje się łatwo oddzielić od przedmiotów upostaciowanych krwi przez wirowanie. Osocze krwi złożona jest z wody i rozpuszczonych w niej substancji drobno- i wielkocząsteczkowych. W osoczu znajdują się: elektrolity (chlorki, sód, potas, wapń, magnez, fosforan, aniony kwasów organicznych i inne); produkty końcowe przemiany materii zawierające azot: mocznik, kreatynina, kwas moczowy, amoniak; glukoza; tłuszcze (lipidy); bilirubina; białka krwi, gdzie odznacza się poszczególne frakcje: albuminy, globuliny (alfa, beta, gamma) i fibrynogen. Do globulin zalicza się między innymi białka układu krzepnięcia, przeciwciała, enzymy; hormony; inne substancje (na przykład aminokwasy, witaminy)