SERCA BUDOWA co to jest
Anatomia Budowa serca definicja. Definicja piersiowej w części określanej anatomicznie jako.

Czy przydatne?

Definicja Budowa serca

Co to znaczy BUDOWA SERCA: Serce jest pompą ssąco-tłoczącą, położoną w klatce piersiowej w części określanej anatomicznie jako śródpiersie środkowe. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem. Serce jest mięśniem o specyficznej, właściwej tylko dla niego budowie, zupełnie różnej od mięśni szkieletowych, czy także mięśniówki na przykład jelit. Serce jest podzielone na cztery części: dwie górne nazywane są przedsionkami, a dwie dolne komorami (ryc. 1-2). Od wewnątrz jamy serca wyściełane są warstwą tkanki łącznej zwanej wsierdziem. Pojemność wszystkich jam serca wynosi 500-750 ml. Lewą część serca, jest to przedsionek lewy i komorę lewą, ustala się jako "serce lewe" albo tętnicze, część zaś prawą jest to przedsionek prawy i prawą komorę jako "serce prawe" albo żylne, z uwagi na rodzaj krwi przepływającej poprzez te części serca. Przedsionki serca mają ścianę znacząco cieńszą od ścian komór. Przedsionki (prawy od lewego) i komory (prawa od lewej) oddzielone są przegrodą (przedsionkową i komorową), z kolei przedsionek prawy łączy się z prawą komorą poprzez zastawkę trójdzielną, a lewy z lewą komorą poprzez zastawkę dwudzielną (mitralną). Prawy przedsionek otrzymuje krew odtlenowaną powracającą żyłami z całego ciała i dostarcza ją poprzez zastawkę trójdzielną do prawej komory. Prawa komora pompuje krew poprzez zastawkę tętnicy płucnej do tętnicy o tej samej nazwie i w dalszym ciągu do płuc. Do lewego przedsionka utlenowana krew wpływa żyłami płucnymi i w dalszym ciągu przepływa poprzez zastawkę mitralną do lewej komory. Lewa komora pompuje krew poprzez zastawkę aortalną do głównej tętnicy zwanej aortą i dalej naczyniami do całego ciała. Pomiędzy jamami serca i pomiędzy jamami serca i sporymi naczyniami znajdują się zastawki serca. Powstały one ze zdwojenia blaszek wsierdzia i stanowią jakby "wentyle" regulujące przepływ krwi poprzez serce