ELEMENTY UPOSTACIOWANE KRWI co to jest
Anatomia Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi) definicja. Definicja krwi. Do.

Czy przydatne?

Definicja Elementy upostaciowane krwi (krwinki i płytki krwi)

Co to znaczy ELEMENTY UPOSTACIOWANE KRWI (KRWINKI I PŁYTKI KRWI): Przedmioty upostaciowane krwi stanowią ok. 45% objętości krwi. Do przedmiotów upostaciowanych krwi zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty). Krwinki te zawierają hemoglobinę i są odpowiedzialne raczej za transport tlenu z płuc do tkanek ustroju; krwinki białe (leukocyty), pośród których odznacza się: granulocyty: obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) i zasadochłonne (bazofile); limfocyty; monocyty. Krwinki białe biorą udział w mechanizmach odpornościowych organizmu; płytki krwi (trombocyty). Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi