KRTANI BUDOWA co to jest
Anatomia Budowa krtani definicja. Definicja łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę.

Czy przydatne?

Definicja Budowa krtani

Co to znaczy BUDOWA KRTANI: Krtań będąca górnym odcinkiem drogi oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata, pierścieniowata i nagłośniowa) i trzy parzyste (nalewkowate, różkowate i klinowate) tworzą rusztowanie krtani. Nieparzysta chrząstka tarczowata tworzy na szyi charakterystyczną wyniosłość zwaną "jabłkiem Adama". Chrząstki krtani połączone są z kością gnykową, tchawicą i pomiędzy sobą więzadłami. Część jednego z więzadeł łącząca chrząstkę tarczowatą z pierścieniową tworzy więzadła głosowe, które ograniczają szparę głośni. Mięśnie wewnętrzne krtani rozszerzają i zwężają szparę. Krtań jako całość pokryta jest błoną śluzową typu oddechowego. Do celów klinicznych krtań dzieli się na trzy piętra: piętro górne tak zwany przedsionek krtani ograniczony od przodu wolnym brzegiem nagłośni, bocznie poprzez fałdy nalewkowo-nagłośniowe i od tyłu poprzez nalewki (chrząstki nalewkowate), ku dołowi dochodzi do poziomu fałdów głosowych, piętro środkowe to szpara głośni ograniczona poprzez fałdy głosowe, piętro dolne to okolica poniżej fałdów głosowych zwana okolicą podgłośniową. Ryc.8-3 Model budowy nosa, gardła i krtani w przekroju podłużnym