PŁUCNE NAPIĘCIE co to jest
Anatomia Napięcie płucne definicja. Definicja jednej strony od zewnątrz na klatkę piersiową, z.

Czy przydatne?

Definicja Napięcie płucne

Co to znaczy NAPIĘCIE PŁUCNE: Ciśnienie powietrza wielkości jednej atmosfery działa z jednej strony od zewnątrz na klatkę piersiową, z drugiej od wewnątrz poprzez światło dróg oddechowych na powierzchnię wewnętrzną płuc. Prócz tego istnieją inne siły działające na klatkę piersiową i płuca. W toku kształtowania się klatki piersiowej i płuc wytwarza się sprężyste napięcie płuc - działające do wewnątrz i sprężyste napięcie ścian klatki piersiowej - działające na zewnątrz. Przeciwstawne działanie obu sił sprężystych wywołuje ujemne ciśnienie w jamie opłucnej (pomiędzy ścianą klatki piersiowej i płucem), mniejsze od atmosferycznego. To zdarzenie wyjaśnia fakt, iż płuco w fazie wdechu jest pociągane poprzez ścianę klatki piersiowej, mimo iż nie jest z nią niczym połączone. Sprężyste napięcie płuc (pociąganie płucne) ma działanie ssące na wewnętrzną powierzchnię ściany klatki piersiowej. Przekonać się o nim można, gdy przedziurawieniu ulegnie ściana klatki piersiowej i nastąpi wprowadzenie powietrza do jamy opłucnej. Wówczas płuco kurczy się, zapada i przylega do miejsca wnikania do płuca oskrzela głównego i naczyń krwionośnych, wsysając powietrze poprzez powstały otwór. Jama opłucnej wypełnia się powietrzem - powstaje odma opłucnej. Płuco zapadnięte nie bierze udziału w oddychaniu