BADANIE SŁUCHU BADANIE co to jest
Anatomia Badanie słuchu (badanie audiologiczne) definicja. Definicja obiektywnym. Badanie.

Czy przydatne?

Definicja Badanie słuchu (badanie audiologiczne)

Co to znaczy BADANIE SŁUCHU (BADANIE AUDIOLOGICZNE): Badanie słuchu może być badaniem subiektywnym albo obiektywnym. Badanie subiektywne bazuje na potwierdzeniu poprzez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych poprzez badającego. Badanie obiektywne bazuje na rejestracji potencjałów elektrycznych w układzie nerwowym (pniu i korze mózgu) powstających pod wpływem bodźców akustycznych