BADANIE SŁUCHU BADANIE co to jest
Anatomia Badanie słuchu (badanie audiologiczne) definicja. Definicja obiektywnym. Badanie.

Czy przydatne?

Definicja Badanie słuchu (badanie audiologiczne)

Co to znaczy BADANIE SŁUCHU (BADANIE AUDIOLOGICZNE): Badanie słuchu może być badaniem subiektywnym albo obiektywnym. Badanie subiektywne bazuje na potwierdzeniu poprzez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych poprzez badającego. Badanie obiektywne bazuje na rejestracji potencjałów elektrycznych w układzie nerwowym (pniu i korze mózgu) powstających pod wpływem bodźców akustycznych

Miarowość (Emmetropia):
załamywanie światła w oku nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu poprzez układ optyczny ogniskują się na siatkówce (Ryc.7-2). Tylko w takim przypadku obraz będzie badanie słuchu (badanie audiologiczne) co to jest.
Antygen:
każda substancja, która ma umiejętność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z wytworem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu badanie słuchu (badanie audiologiczne) definicja.
Oczodół:
wspólnie z narządami dodatkowymi, znajduje się w kostnej jamie, zwanej oczodołem. Głębokość oczodołu wynosi 45 mm, objętość 30 cm3, z czego gałka oczna zajmuje raptem 1/4 przestrzeni. Resztę zajmują badanie słuchu (badanie audiologiczne) co znaczy.
Budowa Krtani:
odcinkiem drogi oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata, pierścieniowata i nagłośniowa) i trzy parzyste badanie słuchu (badanie audiologiczne) słownik.
Gen I Locus:
DNA niosącym informację genetyczną i stanowiącym jego fizyczną i funkcjonalną jednostkę. Geny są umiejscowione w ustalonych regionach DNA określanych jako genetyczne loci (w liczbie pojedynczej badanie słuchu (badanie audiologiczne) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: