WZROKOWY UKŁAD co to jest
Anatomia Układ wzrokowy definicja. Definicja złożona jest z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia.

Czy przydatne?

Definicja Układ wzrokowy

Co to znaczy UKŁAD WZROKOWY: Widzenie jest złożonym procesem fizyczno-psychicznym, który złożona jest z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia) bodźca, jego przewodzenia i zgromadzenia i poznania go. Warunki te spełnia zbudowany i funkcjonujący poprawnie układ wzrokowy. Układ ten złożona jest z umiejscowionej w oczodole gałki ocznej, która odbiera wrażenia wzrokowe, przekazując je przez drogi wzrokowe do korowych ośrodków wzrokowych mózgu. W nich to odbierane są i przetwarzane czynniki, a w dalszym ciągu przesyłane do dalszych ośrodków mózgowych, tak by ustrój nasz zareagował odpowiednią czynnością na impuls wzrokowy. Oczami odbieramy ok. 80% wszystkich informacji o otoczeniu i aż 10% kory mózgowej zaangażowanej jest w interpretację tych informacji