UCHA CZYNNOŚCI co to jest
Anatomia Czynności ucha definicja. Definicja jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000.

Czy przydatne?

Definicja Czynności ucha

Co to znaczy CZYNNOŚCI UCHA: Ucho jest narządem słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000 Hz (drgań na sekundę), o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym dzieje się przewodzenie dźwięku, a w uchu wewnętrznym odbiór dźwięku. Dalsza emisja bodźca słuchowego przebiega poprzez nerw słuchowy i drogę słuchową do kory mózgowej w płacie skroniowym. W zależności od miejsca uszkodzenia stwierdzany niedosłuch dzieli się na: niedosłuch przewodzeniowy (uszkodzenie w uchu zewnętrznym i środkowym). niedosłuch odbiorczy, gdzie odznacza się: niedosłuch ślimakowy (uszkodzenie komórek zmysłowych w ślimaku), niedosłuch nerwowy (uszkodzenie włókien nerwowych nerwu VIII), niedosłuch centralny (uszkodzenie może dotyczyć każdego miejsca drogi słuchowej w mózgu). Niedosłuch ślimakowy i nerwowy może być jednouszny, z kolei centralny jest zawsze obuuszny z racji na krzyżowanie się włókien nerwowych w przebiegu drogi słuchowej. Narząd przedsionkowy, znajdujący się wspólnie z narządem słuchu w uchu wewnętrznym, jest integralną częścią układu równowagi w okolicy narządu wzroku, receptorów czucia głębokiego i ośrodków położonych w pniu mózgu i w móżdżku. Narząd przedsionkowy bierze udział w procesie utrzymania postawy ciała i orientacji w przestrzeni. Czynność jego uwarunkowana jest współdziałaniem części obwodowej i ośrodkowej układu nerwowego