OTORHINOLARYNGOLOGIA co to jest
Anatomia Otorhinolaryngologia definicja. Definicja i leczeniem chorób ucha (z grec. oros, otos.

Czy przydatne?

Definicja Otorhinolaryngologia

Co to znaczy OTORHINOLARYNGOLOGIA: Otorhinolaryngologia zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z grec. oros, otos - ucho), nosa (z grec. rhinos - nos), gardła (z grec. pharyngos - gardło) i krtani ( z grec. laryngos - krtań) (ryc. 8-1). Kolokwialna nazwa tej dziedziny medycyny to otolaryngologia albo jeszcze częściej stosowana - laryngologia. Ryc.8-1 Model rozmieszczenia ucha, nosa, gardła i krtani

Cykl Miesiączkowy:
rodnych kobiety dojrzałej płciowo podlega ciągłej regulacji neurohormonalnej. Jajnik (kobiecy gruczoł płciowy) przejawia w tym okresie czynność wewnątrzwydzielniczą (hormonalną) i rozrodczą, które są otorhinolaryngologia co to jest.
Czynności Nosa:
zasadnicze czynności: oddechową, obronną, węchową i jest rezonatorem głosu łącznie z zatokami przynosowymi. Powietrze przechodzące poprzez nos ulega oczyszczeniu, ogrzaniu i nawilżeniu otorhinolaryngologia definicja.
Układ Krążenia Krwi:
złożona jest z naczyń krwionośnych (tętnic, żył, naczyń włosowatych) i serca (Ryc.1-1). Tętnice są naczyniami, którymi płynie krew z serca na obwód, do wszystkich części ciała, z kolei żyłami krew otorhinolaryngologia co znaczy.
Płuca:
płuca: prawe i lewe, zawieszone w odpowiednich jamach opłucnej klatki piersiowej. Płuco zbudowane jest z oskrzeli, oskrzelików, pęcherzyków płucnych, tkanki śródmiąższowej i pokrywającej je opłucnej otorhinolaryngologia słownik.
Twardówka:
sztywną, nieprzezroczystą, białą zewnętrzną ścianę gałki ocznej. W części tylnej, w miejscu gdzie twardówka przechodzi w pochewkę nerwu wzrokowego, grubość jej jest największa i wynosi 1,3 mm. W otorhinolaryngologia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: