BADANIA AUDIOMETRYCZNE OCENA co to jest
Anatomia Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu definicja. Definicja potoczną.

Czy przydatne?

Definicja Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu

Co to znaczy BADANIA AUDIOMETRYCZNE - OCENA JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA SŁUCHU: W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne jednouszne - próba Schwabacha, i na przewodnictwo powietrzne - próba Rinne'a. W pracowni audiologicznej badanie subiektywne słuchu to: audiometria progowa tonalna, audiometria słowna i testy nadprogowe. Badanie obiektywne to tympanometria - wykorzystywana ocenie ucha środkowego i częściowo ucha wewnętrznego, i badanie potencjałów słuchowych wywołanych, otrzymanych z pnia albo kory mózgu