KONFLIKT SEROLOGICZNY MIĘDZY co to jest
Anatomia Konflikt serologiczny między matką i płodem definicja. Definicja antygenów krwinek.

Czy przydatne?

Definicja Konflikt serologiczny między matką i płodem

Co to znaczy KONFLIKT SEROLOGICZNY MIĘDZY MATKĄ I PŁODEM: Konflikt serologiczny jest rezultatem niezgodności antygenów krwinek czerwonych matki i jej przyszłego dziecka (płodu). Występowanie ustalonych antygenów na krwinkach czerwonych zarówno matki, jak i dziecka jest uwarunkowane genetycznie, tzn. jest zależne od genów odziedziczonych po rodzicach. Przeważnie niezgodność serologiczna dotyczy antygenów krwinkowych układu Rh. Konflikt może mieć miejsce wtedy, kiedy krwinki czerwone matki są Rh ujemne (Rh (-)), a krwinki dziecka są Rh dodatnie (Rh (+)). W tym przypadku dziecko odziedziczyło nieujemny antygen Rh po tacie. Należy podkreślić, iż zawsze istnieje sposobność odziedziczenia poprzez dziecko antygenu Rh (-), mimo, iż tata ma antygen Rh (+). System leżący u podstaw konfliktu Rh bazuje na tym, iż organizm matki z ekipą krwi Rh (-) (krwinki matki nie mają antygenu D) rozpoznaje krwinki dziecka z antygenem D, a więc z antygenem Rh (+), jako obce; układ odpornościowy matki wytwarza przeciwko krwinkom dziecka przeciwciała (odpornościowe), które mają zniszczyć te krwinki. Mechanizm ten może być spowodowany wówczas, kiedy niewielkie ilości krwi dziecka (jego krwinek czerwonych) przedostaną się do układu krążenia matki (ryc. 16-1). Może to nastąpić w konsekwencji krwawienia w drogach rodnych kobiety w okresie porodu i okresie przedporodowym, poronienia, usuwania nie chcianej ciąży. Ryc.16-1 Powstawanie przeciwciał odpornościowych w konflikcie Rh: pierwsza ciąża (matka nie ma we krwi przeciwciał przeciwko krwinkom dziecka z antygenem Rh (+)) pierwszy poród (krwinki dziecka z antygenem Rh(+) przedostają się do krążenia matki) po porodzie (organizm matki wytwarza przeciwciała odpornościowe przeciwko krwinkom dziecka) konflikt Rh w następnej ciąży (istniejące we krwi matki przeciwciała odpornościowe przechodzą poprzez łożysko i niszczą krwinki dziecka z antygenem Rh (+)). Wytworzenie przeciwciał odpornościowych w konflikcie Rh ma zazwyczaj miejsce dopiero po urodzeniu dziecka. Dlatego także pierwsze dziecko normalnie nie jest narażone na działanie przeciwciał, które wytworzyła matka. Z kolei po porodzie organizm matki produkuje przeciwciała i w każdej następnej ciąży mogą one przechodzić z krwi matki do układu krążenia płodu i niszczyć jego krwinki, jeśli dziecko odziedziczyło antygen Rh (+) po tacie. Dla wczesnego rozpoznania konfliktu serologicznego ważna jest znajomość grup krwi rodziców dziecka i ocena obecności i ilości (tak zwany miana) przeciwciał odpornościowych we krwi kobiety ciężarnej (zobacz dodatkowo: "Badanie przeciwciał odpornościowych u kobiet w ciąży"). Dla zapobiegania wytwarzania przeciwciał w organizmie matki przy istnieniu konfliktu Rh, pośrodku 72 godz. po porodzie podaje się jej immunoglobuliny anty-Rh (przeciwciała przeciwko antygenowi D układu Rh)

Co znaczy Badanie Słuchu (Badanie Audiologiczne):
Porównanie być badaniem subiektywnym albo obiektywnym. Badanie subiektywne bazuje na potwierdzeniu poprzez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych poprzez badającego. Badanie obiektywne bazuje na konflikt serologiczny między matką i płodem co znaczy.
Krzyżówka Soczewka:
Dlaczego oka, między tęczówką a ciałem szklistym, znajduje się soczewka. To jest przezroczysty, dwuwypukły twór, silnie załamujący światło. W najwyższym stopniu zewnętrzną częścią soczewki jest jej włóknista konflikt serologiczny między matką i płodem krzyżówka.
Co to jest BUDOWA PRZEWODU POKARMOWEGO:
Jak lepiej człowieka ma kształt kanału, którego długość dochodzi do 8 m. Zaczyna się on jamą ustną, a kończy odbytem. Przewód pokarmowy złożona jest z j. ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i konflikt serologiczny między matką i płodem co to jest.
Słownik Antygen:
Kiedy każda substancja, która ma umiejętność wywoływania odpowiedzi odpornościowej (immunologicznej) organizmu i reagowania z wytworem tej odpowiedzi - przeciwciałem. Wytworzone pod wpływem antygenu konflikt serologiczny między matką i płodem słownik.
Czym jest Zatoki:
Od czego zależy Umiejscowienie zatok przynosowych Zatoki przynosowe tak zwany oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w obrębie kości szczęki, zatoki czołowe konflikt serologiczny między matką i płodem czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: