ŻOŁĄDEK co to jest
Anatomia ŻOŁĄDEK definicja. Definicja workowatym kształcie. Łączy przełyk z jelitem cienkim.

Czy przydatne?

Definicja ŻOŁĄDEK

Co to znaczy ŻOŁĄDEK: Żołądek stanowi najszerszą część przewodu pokarmowego o workowatym kształcie. Łączy przełyk z jelitem cienkim. Złożona jest z części wpustowej (wpustu), dna trzonu i części odźwiernikowej. Powierzchnia (ściana) przednia i tylna żołądka jest oddzielona krzywizną małą i sporą. Najniżej położny pkt. krzywizny mniejszej - dzielący trzon żołądka od części odźwiernikowej nazywa się wcięciem żołądkowym. Dalej ku dołowi, trzon żołądka zagina się w prawą stronę i ku górze przechodzi w część przedodźwiernikową. Miejsce zagięcia tworzy kąt żołądka. Otworem końcowym żołądka jest odźwiernik (ujście odźwiernikowe) złączający żołądek z początkiem dwunastnicy

Co znaczy Krew (Krew Pełna):
Porównanie przedmiotów upostaciowanych (krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi) w osoczu. Próbka krwi zawierająca zarówno przedmioty upostaciowane, jak i osocze nazywana jest krwią pełną żołądek co znaczy.
Krzyżówka Komory Oka:
Dlaczego to jest przestrzeń ograniczona tylną powierzchnią rogówki, przednią powierzchnią torebki soczewki wraz z przednią powierzchnią tęczówki. Tylna komora oka znajduje się za tęczówką, między boczną żołądek krzyżówka.
Co to jest Czynności Ucha:
Jak lepiej słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstotliwości od 16 do 22000 Hz (drgań na sekundę), o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym dzieje się żołądek co to jest.
Słownik ŻOŁĄDEK:
Kiedy najszerszą część przewodu pokarmowego o workowatym kształcie. Łączy przełyk z jelitem cienkim. Złożona jest z części wpustowej (wpustu), dna trzonu i części odźwiernikowej. Powierzchnia (ściana żołądek słownik.
Czym jest Oczodół:
Od czego zależy wspólnie z narządami dodatkowymi, znajduje się w kostnej jamie, zwanej oczodołem. Głębokość oczodołu wynosi 45 mm, objętość 30 cm3, z czego gałka oczna zajmuje raptem 1/4 przestrzeni. Resztę zajmują żołądek czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: