ODDYCHANIA MECHANIKA co to jest
Anatomia Mechanika oddychania definicja. Definicja 16 na min. w spoczynku) wywołują wentylację płuc.

Czy przydatne?

Definicja Mechanika oddychania

Co to znaczy MECHANIKA ODDYCHANIA: Rytmiczne ruchy oddechowe klatki piersiowej - oddechy (ok. 16 na min. w spoczynku) wywołują wentylację płuc (przewietrzanie). Każdy oddech (a więc cykl oddechowy) złożona jest z wdechu (etapy wdechowej) i wydechu (etapy wydechowej), w okresie których do pęcherzyków płucnych jest wciągane powietrze atmosferyczne. W okresie wdechu skurcz (robota) mięśni wdechowych: przepony, mięśni międzyżebrowych zewnętrznych, pokonuje opory elastyczne i nieelastyczne płuc i klatki piersiowej i opory dróg oddechowych dla przepływającego poprzez nie powietrza. Pokonanie oporów skutkuje przesunięcie przepony w dół i ruch żeber i mostka ku górze i na zewnątrz, co wywołuje wdechowe zwiększenie wymiarów klatki piersiowej, czyli powiększenie objętości jamy klatki piersiowej. Sprężyste napięcie (pociąganie) ścian klatki piersiowej działające na zewnątrz obniża ciśnienie ujemne w jamie opłucnej w relacji do ciśnienia atmosferycznego. Obniżone ciśnienie działa na opłucną płucną (pokrywającą płuco), powodując podążanie jej za opłucną ścienną (wyścielającą wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej). Z powodu płuca ulegają rozciągnięciu, zwiększają własną objętość, co skutkuje napływ powietrza do płuc tak długo, aż ciśnienie śródpęcherzykowe zrówna się z ciśnieniem atmosferycznym (rozprężanie się płuc). Na szczycie wdechu mięśnie wdechowe rozkurczają się, przepona przesuwa się ku górze i klatka piersiowa etapowo minimalizuje się (zapada), co doprowadza do pomniejszenia objętości klatki piersiowej. Ciśnienie ujemne w jamie opłucnej staje się mniej ujemne, sprężyste napięcie płuc (pociąganie płucne) działające do wewnątrz skutkuje elastyczne zapadanie się płuc, czyli zmniejszanie objętości płuc. W pęcherzykach płucnych ciśnienie wzrasta ponad ciśnienia atmosferycznego, co skierowuje przepływ powietrza w drogach oddechowych na zewnątrz. Spokojny wydech jest aktem biernym, z kolei w okresie nasilonego wydechu kurczą się mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i mięśnie przedniej ściany brzucha (powiększenie ciśnienia śródbrzusznego - działanie tak zwany tłoczni brzusznej), co wymienia ciśnienie w jamie opłucnej na dodatnie. W okresie swobodnego wdechu do dróg oddechowych dostaje się ok. 500 ml powietrza, stanowiącego objętość oddechową; z tej objętości do pęcherzyków płucnych dostaje się ok. 350 ml, a pozostałe 150 ml wypełnia drogi oddechowe, a więc tak zwany przestrzeń martwą anatomiczną, gdzie nie ma zamiany gazów