WYMIANA DYFUZJA TLENU co to jest
Anatomia Wymiana (dyfuzja) tlenu i dwutlenku węgla w płucach definicja. Definicja zamiany gazów.

Czy przydatne?

Definicja Wymiana (dyfuzja) tlenu i dwutlenku węgla w płucach

Co to znaczy WYMIANA (DYFUZJA) TLENU I DWUTLENKU WĘGLA W PŁUCACH: Jedynie w pęcherzykach płucnych ma miejsce mechanizm zamiany gazów. Faktorem decyzyjnym o dyfuzji jest istnienie różnicy ciśnień parcjalnych (cząstkowych) gazu po obu stronach błony pęcherzykowo-włośniczkowej, a więc dyfuzja dzieje się odpowiednio z różnicą ciśnień parcjalnych (cząstkowych) gazu (odpowiednio z gradientem ciśnień). Cząsteczki tlenu dyfundują (przechodzą) ze światła pęcherzyków do krwi włośniczek, gdyż w powietrzu pęcherzykowym ciśnienie parcjalne (cząstkowe) tlenu jest większe (100 mm Hg) niż we krwi żylnej włośniczek (40 mm Hg), dopływającej od strony tętnicy płucnej. W przeciwnym kierunku, jest to z osocza krwi i krwinek czerwonych włośniczek płucnych do światła pęcherzyków przechodzą (dyfundują) cząsteczki dwutlenku węgla, gdyż we krwi żylnej dopływającej do włośniczek płucnych ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla jest większe (46 mm Hg) niż w powietrzu pęcherzykowym (40 mm Hg). Krew po przepłynięciu włośniczek płucnych staje się krwią bogatą w tlen (utlenowaną). Szczegółowe wiadomości o przepływie krwi poprzez płuca zostały opisane w działach: "Anatomia i fizjologia układu krążenia" i "Badania układu krążenia"