GARDŁA BADANIE co to jest
Anatomia Badanie gardła definicja. Definicja laryngoskopii pośredniej albo bezpośredniej. Część.

Czy przydatne?

Definicja Badanie gardła

Co to znaczy BADANIE GARDŁA: Część krtaniową gardła bada się w trakcie badania krtani w laryngoskopii pośredniej albo bezpośredniej. Część nosową gardła bada się dzięki lusterka ustawionego na wysokości podniebienia miękkiego (to jest obraz odbity jak w laryngoskopii pośredniej) albo przy użyciu endoskopu (uzyskując obraz faktyczny). Badanie części nosowej gardła nazywa się rinoskopią tylną i wymaga przy oglądaniu lusterkiem szczególnej współpracy badanego z lekarzem (ryc. 8-6). Ryc.8-6 Badanie części nosowej gardła (rinoskopia tylna) Trudności w wykonaniu tego badania zmuszają czasem do znieczulenia powierzchniowego i odciągnięcia podniebienia miękkiego, przeważnie drenem wprowadzonym poprzez nos i wyprowadzonym poprzez usta. U dzieci badanie to regularnie ogranicza się do badania poprzez dotyk (badanie palpacyjne) wtedy, kiedy trzeba ocenić migdałek gardłowy. Badanie części ustnej gardła w badaniu otolaryngologicznym jest najprostszym badaniem, które wykonuje się z użyciem szpatułki. Ocenia się stan uzębienia, ujścia ślinianek, odruch z tylnej ściany gardła, ruchomość języka i podniebienia miękkiego, symetrię łuków podniebiennych i stan migdałków podniebiennych. W badaniu części ustnej gardła użyteczne bywa - podobnie jak w badaniu części nosowej - badanie palpacyjne, w szczególności dna j. ustnej i języka