GRUBE JELITO co to jest
Anatomia JELITO GRUBE definicja. Definicja jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe.

Czy przydatne?

Definicja JELITO GRUBE

Co to znaczy JELITO GRUBE: Jelito grube rozciąga się na długości ok. 1,5 m od ujścia jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wspólnie z wyrostkiem robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę. Jelito ślepe zwane kątnicą jest "ślepym" uwypukleniem jelita położonym poniżej ujścia jelita cienkiego. Jego długość i średnica wynoszą 7-8 cm. Wyrostek robaczkowy jest zwężoną częścią jelita ślepego o długości 8-9 cm i grubości ok. 0,5 cm, z sporą ilością tkanki limfatycznej biorącej udział w procesach odpornościowych i powstawania nie wszystkich ciałek krwi. Okrężnica złożona jest z części wstępującej, przechodzącej zagięciem wątrobowym w poprzecznicę. Końcowy odcinek poprzecznicy przechodzi zagięciem śledzionowym w część zstępującą. Zstępująca część okrężnicy przechodzi w okrężnicę esowatą, położoną na lewym talerzu kości biodrowej. Ta część okrężnicy nazwę zawdzięcza swojemu ułożeniu w jamie brzusznej. Esica na poziomie 2 i 3 kręgu krzyżowego łączy się z odbytnicą

Co to jest Miarowość (Emmetropia):
Porównanie załamywanie światła w oku nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu poprzez układ optyczny ogniskują się na siatkówce (Ryc.7-2). Tylko w takim przypadku obraz będzie jelito grube co to jest.
Definicja Pęcherzyki Płucne:
Dlaczego mają ścianę zbudowaną z płaskich komórek nabłonkowych noszących nazwę nabłonka oddechowego i komórek ziarnistych, produkujących i wydzielających tak zwany czynnik powierzchniowy pęcherzyka płucnego jelito grube definicja.
Co znaczy Budowa Krtani:
Jak lepiej odcinkiem drogi oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata, pierścieniowata i nagłośniowa) i trzy parzyste jelito grube co znaczy.
Słownik Jama Klatki Piersiowej:
Kiedy klatki piersiowej można wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej i jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo pomiędzy nimi, zwaną śródpiersiem. Każda jama opłucnej jelito grube słownik.
Znaczenie Badanie Gardła:
Od czego zależy gardła bada się w trakcie badania krtani w laryngoskopii pośredniej albo bezpośredniej. Część nosową gardła bada się dzięki lusterka ustawionego na wysokości podniebienia miękkiego (to jest obraz jelito grube znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: