DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS co to jest
Anatomia Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) definicja. Definicja dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty.

Czy przydatne?

Definicja Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA)

Co to znaczy KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY (DNA): Nośnikiem informacji genetycznej człowieka jest kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) zawarty raczej w chromosomach jąder komórkowych. Cząsteczka DNA jest utworzona z połączonych ze sobą łańcuchowo nukleotydów. Każdy nukleotyd jest zbudowany z cukru dezoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego i jednej z zasad: adeniny (A), guaniny (G), tyminy (T) albo cytozyny (C). Nukleotydy zawarte w DNA różnią się więc pomiędzy sobą tylko rodzajem zasady. Funkcjonalną jednostką DNA jest nić składająca się z dwóch łańcuchów nukleotydów skręconych w podwójną spiralę. Obie nici DNA są połączone ze sobą przez wiązania pomiędzy zasadami w oparciu o regułę komplementarności. Znaczy to, iż adenina łączy się wiązaniem chemicznym zawsze z tyminą (A-T), z kolei cytozyna z guaniną (C-G). Ustalona liczba par nukleotydów złożona jest na informację zawartą w genie (liczba par nukleotydów tworzących gen może być zmienna dla różnych genów). Informacyjna zawartość DNA wynika z liniowego uporządkowania nukleotydów, które tworzą "genetyczny alfabet" składający się z 4 liter: A-T, C-G, powtarzanych w specyficznych wzorach. Całkowita liczba DNA człowieka, a więc tak zwany genomu złożona jest z ok. 3 mld par nukleotydów. 10% genomu zawiera geny kodujące, odpowiedzialne za syntezę białek. W tej części DNA, przy porównywaniu DNA różnych osób, zmiany zachodzą z niewielką częstością i są źródłem polimorfizmu antygenów krwinek czerwonych i leukocytów, białek surowicy krwi i izoenzymów, a więc kilkunastu polimorficznych cech, określanych w badaniach serologicznych (zobacz wyżej). Funkcja pozostałych 90% niekodującego DNA nie jest precyzyjnie poznana, w jej obrębie wykazano jednak naturalną zmienność, a więc polimorfizm. Pozwala on na analizę nowego typu, pozwalającą na indywidualizację człowieka. Zmienność niekodującego DNA nie ma żadnego znaczenia klinicznego (nie jest odpowiedzialna za ujawnienie ważnych różnic pomiędzy osobami w funkcjonowaniu ich organizmu), a fakt, iż podlega on znanym regułom dziedziczenia, pozwala na jej szerokie zastosowanie w medycynie sądowej. W obrębie tej części DNA stwierdzono występowanie powtarzających się sekwencji par nukleotydów, które mogą pojawiać się w setkach albo tysiącach kopii. Mogą być one rozproszone albo występować w ekipach - tandemowo. Przewarzająca część zmiennych loci odnalezionych w ludzkim genomie złożona jest z tandemowo powtarzanych minisatelitów - tak zwany VNTR loci (z z angielskiego: variable number of tandem repcats loci), gdzie odcinki DNA są zbudowane z sekwencji kilku albo kilkunastu par nukleotydów. U różnych osób liczba tych powtórzeń różni się, ich liczba jest osobniczo specyficzna i stanowi źródło polimorfizmu DNA

Co znaczy Medycyna Laboratoryjna:
Porównanie laboratoryjna obejmuje tę część diagnostyki medycznej, której działalność bazuje na analizie materiału biologicznego, pobranego od pacjenta. Materiałem biologicznym mogą być komórki, fragmenty tkanek kwas dezoksyrybonukleinowy (dna) co znaczy.
Krzyżówka Siatkówka:
Dlaczego najwyższym stopniu wewnętrzna błona gałki ocznej, przylegająca mocniej do naczyniówki tylko w rejonie nerwu wzrokowego i z przodu przy ciele rzęskowym. W pozostałych miejscach przyłożona jest lekko kwas dezoksyrybonukleinowy (dna) krzyżówka.
Co to jest Obwodowy Układ Nerwowy:
Jak lepiej nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych i przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do narządów wykonawczych (mięśni kwas dezoksyrybonukleinowy (dna) co to jest.
Słownik Budowa Gałki Ocznej:
Kiedy postać prawie kulistą, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm, objętości 6,5 cm3 i masie 7 g. Zbudowana jest z trzech błon (Ryc.7-1): zewnętrznej błony włóknistej kwas dezoksyrybonukleinowy (dna) słownik.
Czym jest Powieki I Aparat Łzowy:
Od czego zależy przedni otwór oczodołu, chroniąc gałkę oczną przed wysychaniem i urazami. Ruch powiek rozprowadza płyn łzowy po powierzchni rogówki i spojówki, zapewniając oku stałe nawilżanie. Na brzegach powieki kwas dezoksyrybonukleinowy (dna) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: