UKŁAD ODDECHOWY GÓRNE DOLNE co to jest
Anatomia Układ oddechowy (górne i dolne drogi oddechowe) definicja. Definicja przechodzi początkowo.

Czy przydatne?

Definicja Układ oddechowy (górne i dolne drogi oddechowe)

Co to znaczy UKŁAD ODDECHOWY (GÓRNE I DOLNE DROGI ODDECHOWE): Ryc. 5-1. Model układu oddechowego Powietrze atmosferyczne przechodzi początkowo poprzez górne drogi oddechowe jest to poprzez nozdrza przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej (nosa wewnętrznego), a z niej poprzez nozdrza tylne do jamy gardła. Z gardła powietrze dostaje się do dolnych dróg oddechowych, do których zalicza się: krtań, tchawicę, oskrzela, oskrzeliki i zgodne narządy zamiany gazowej - płuca (ryc. 5-1). Krtań ku dołowi przechodzi w tchawicę długości 10 - 12 cm, o średnicy światła od 1,5 do 2,5 cm. Jej część górna leży w obrębie szyi, część dolna w śródpiersiu tylnym (z tyłu tuż za tchawicą na całej jej długości znajduje się przełyk). Wewnętrzną powierzchnię dróg oddechowych tworzy błona śluzowa zawierająca liczne gruczoły (surowicze i śluzowe). Jest ona pokryta nabłonkiem oddechowym migawkowym. Zewnętrzną powłokę tchawicy tworzy błona włóknista, zawierająca 16-20 podkowiastych chrząstek. Chrząstki te otwarte są ku tyłowi ciała, co skutkuje, iż w tej części tchawicy (ścianie błoniastej) znajduje się tylko mięśniówka gładka