AUTONOMICZNY WEGETATYWNY co to jest
Autonomiczny (Wegetatywny) Układ Nerwowy (Aun), Ambisentencja, Alkoholowy Zespół Płodowy, Alateen.

Definicje i znaczenie | Leczenie na A

 • Co to jest Anon Al Definicja poświęcone są dla tych wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi od alkoholu (żony, mężowie, rodzice, konkubiny
 • Co to jest Alkoholizm Definicja Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), opracowanej poprzez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od alkoholu można
 • Co to jest Amfetamina Definicja raz pierwszy poddana syntezie w 1887r. Od 1930 r. była użytkowana jako lek - w leczeniu otyłości, czasem depresji, astmy, migreny. W
 • Co to jest Autopsychoterapia Definicja podejmowane we własnym zakresie i wobec siebie samego, mające na celu poprawę stanu własnego samopoczucia, poziomu przystosowania czy
 • Co to jest Aa Definicja Patrz: Anonimowi Alkoholicy
 • Co to jest Autoagresja Definicja samego siebie, niebezpiecznych dla samego siebie, takich jak samookaleczenia, samobójstwo i inne. Zachowania autoagresywne mogą mieć
 • Co to jest Aa Alkoholicy Anonimowi Definicja alkoholików należałoby doszukiwać się w połowie wieku XIX, kiedy to w Stanach Zjednoczonych , w mieście Baltimore powstało Stowarzyszenie
 • Co to jest Anoreksja Definicja Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), anoreksję (jadłowstręt psychiczny) diagnozuje się, gdy występują
 • Co to jest Anticol Definicja Patrz: disulfiram
 • Co to jest Aleksytymia Definicja uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Odczuwane emocje są słabo zróżnicowane, ich aspekt somatyczny jest
 • Co to jest Ambitendencja Definicja czasem wręcz przeciwstawnych zachowań - symptom zaburzeń myślenia, emocji i mechanizmów motywacyjnych, będący następstwem mechanizmów
 • Co to jest Ambiwalencja Definicja dwojakich, sprzecznych, regularnie przeciwstawnych emocji, nawet w relacji do tego samego obiektu - symptom mechanizmów rozszczepiennych
 • Co to jest Anhedonia Definicja czerpania zadowolenia z życia, cieszenia się życiem - symptom typowy dla depresji i depresyjnych zaburzeń nastroju, czasami aktualny
 • Co to jest Antyspołeczność Definicja dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do czynnych zachowań uderzających w wartości socjalne, np. do
 • Co to jest Asertywność Definicja wyrażania własnego zdania, określania własnych granic interpersonalnych, pozytywnego dbania o swoje dobro i interesy, przy jednoczesnym
 • Co to jest Aspołeczność Definicja zjawiskach i zdarzeniach o charakterze społecznym, niechęć do współżycia społecznego. Aspołeczność (w odróżnieniu do antyspołeczności) jest
 • Co to jest Autyzm Definicja opierający na odsuwaniu się od otoczenia, nie nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, budowaniu własnego, hermetycznego, wewnętrznego świata
 • Co to jest Abstynencja Definicja abstinentia - wstrzemięźliwość, powściągliwość; powstrzymywanie się od czegoś) na przykład alkoholu, tytoniu i tak dalej Do przeważnie
 • Co to jest Alateen Definicja są dla nastolatków , a więc dla dzieci i młodzieży do lat 18 na których życie wpłynął alkoholizm któregoś z rodziców albo innej, bliskiej
 • Co to jest Płodowy Zespół Alkoholowy Definicja Alcohol Syndrome - FAS) rozpoznaje się, gdy spełnione są cztery poniższe kryteria:prenatalne i pourodzeniowe zaburzenia rozwoju; niski
 • Co to jest Ambisentencja Definicja sprzecznych treściowo wypowiedzi - symptom poważnych zaburzeń myślenia, będący następstwem mechanizmów rozszczepiennych. Aktualny w
 • Co to jest autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (AUN) Definicja za kontrolę czynności fizjologicznych, koniecznych dla podtrzymywania życia biologicznego. AUN odpowiada za funkcje przebiegające bez

Leczenie przypadków

 • Pojęcia i choroby medyczne.
 • Uzeleżnienia i skłonności dla pacjentów.
 • Efekty niepożądane
 • Pomoc dla osób potrzebujących wizyty lekarza.
 • Przyczyny
 • Objawy
 • Skutki niepożądane

Definicja Autonomiczny (Wegetatywny) Układ Nerwowy (Aun), Ambisentencja, Alkoholowy Zespół Płodowy, Alateen, Abstynencja, Autyzm, Aspołeczność, Asertywność co to znaczy.

Słownik Autonomiczny (Wegetatywny) Układ Nerwowy (Aun co to jest.