ALKOHOLIZM co to jest
Definicja alkoholizm znaczy: opracowanej poprzez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od.

Czy przydatne?

Co to znaczy alkoholizm

Wyjaśnienie: Wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), opracowanej poprzez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od alkoholu można mówić wówczas, kiedy stwierdzono występowanie przynajmniej trzech z poniższej listy objawów, poprzez jakiś czas pośrodku ostatniego roku albo utrzymywanie się ich poprzez moment jednego miesiąca:mocne marzenie ("głód") albo poczucie przymusu picia alkoholu;
subiektywne przekonanie o mniejszej możliwości kontrolowania zachowań związanych z piciem alkoholu jest to trudności w:
- powstrzymywaniu się od picia,
- kontrolowaniu długości picia ("ciągu"),
- kontrolowaniu ilości wypijanego alkoholu;
obecność fizjologicznych objawów zespołu abstynencyjnego (zespołu odstawienia), występujących po przerwaniu albo zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu lub picie alkoholu ze świadomością, iż symptomy odstawienia ulegną złagodzeniu;
przyrost tolerancji na alkohol;
postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności albo dotychczasowych zainteresowań na rzecz zdobywania alkoholu, picia i odwracania następstw picia alkoholu;
picie alkoholu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i socjalnych), o których wiadomo, iż mają związek z piciem alkoholu.
Pomocne w diagnozowaniu są testy psychologiczne (CAGE, AUDIT, MAST i tak dalej).
Etapy rozwoju alkoholizmu wg Jellinka
Wstępna ("przedalkoholiczna", objawowa)picie w celu uzyskania ulgi
przyrost tolerancji na alkohol
Ostrzegawcza (zwiastunowa)pojawienie się palimpsestów (tak zwany "urwane filmy")
coraz większa koncentracja na alkoholu
picie po kryjomu
picie z chciwością (łapczywe)
organizowanie okazji do wypicia
poczucie winy przez wzgląd na piciem
unikanie rozmów na temat picia alkoholu
Krytyczna (ostra, krzyżowa)strata (upośledzenie) kontroli nad piciem
symptomy głodu alkoholowego
wyszukiwanie usprawiedliwień (mechanizm alibi) dla picia
obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na uwagi
narzucanie sobie okresów abstynencji
próby zmiany wzorca picia (czas, miejsca, rodzaj alkoholu)
powtarzające się stany wyrzutów sumienia
poważne zaniedbywanie pracy, bliskich, przyjaciół
wyraźne zawężenie zainteresowań
tworzenie racjonalnych uzasadnień dla picia (samooszukiwanie)
koncentracja życia na piciu
gromadzenie zapasów alkoholu
zaniedbywanie jedzenia (niedożywienie)
osłabienie popędu seksualnego
epizody zazdrości (urojenia niewiary małżeńskiej)
stałe uzupełnianie stężenia alkoholu (między innymi picie poranne)
Przewlekłaokresy wielodniowego picia ("ciągi")
osłabienie zasad moralnych
uszkodzenie myślenia i umiejętności oceny
picie alkoholi niekonsumpcyjnych
spadek tolerancji na alkohol
wyraźne drżenia (tremor)
lęki
napady drgawkowe ("padaczka alkoholowa")
psychozy alkoholowe - ostre i przewlekłe
ciężkie dolegliwości somatyczne ------> ?mierć
Oprac: dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest alkoholizm znaczenie w Słownik A .