PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA co to jest
ENCYKLOPEDIA Psychologia Społeczna, Parasympatyczny (Przywspółczulny) Układ Nerwowy, Psychologia.

Definicje i znaczenie | Leczenie na P

 • Co to jest Psychozy Definicja urojeniami i (albo) omamami. Urojenia są fałszywymi przekonaniami, sprzecznymi z indywidualnym doświadczeniem, nie poddające się logicznej
 • Co to jest Psychoedukacja Definicja psychicznych i emocjonalnych, na przykład uświadamianie pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest dolegliwość, na czym bazuje, jak
 • Co to jest Koherencji Poczucie Definicja definicją w koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego. U podstaw tej koncepcji leży założenie, iż między zdrowiem a chorobą istnieje
 • Co to jest Paranoja Definicja zaburzeń urojeniowych. W istocie paranoja to występowanie usystematyzowanych i logicznie ze sobą powiązanych urojeń. Przeważnie to są
 • Co to jest Poligraf Definicja obserwację i pomiar kilku fundamentalnych funkcji fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia krwi i tak dalej), używane w badaniach
 • Co to jest Perseweratywność Definicja pewnych reakcji, myśli, słów, wypowiedzi. Czasami znaczy również tendencję do przeżuwania myśli, ciągłego powracania do jakiegoś problemu
 • Co to jest Padaczka Definicja dolegliwość św. Walentego ) to zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian
 • Co to jest Alkoholowe Psychozy Definicja uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu). Do psychoz alkoholowych zaliczamy majaczenie alkoholowe (delirium tremens), ostrą i przwlekłą
 • Co to jest Alkoholowa Padaczka Definicja drgawkowych występujących w przebiegu zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od alkoholu. Drgawkowe napady abstynencyjne występują u
 • Co to jest Projekcja Definicja potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja używana jest w projekcyjnych technikach badania
 • Co to jest Psychometria Definicja cech psychologicznych i o psychologicznych narzędziach pomiarowych (testach, kwestionariuszach i tym podobne). Przyg.: Wojciech Imielski
 • Co to jest Alkoholowa Paranoja Definicja alkoholowy obłęd zazdrości, obłęd opilczy, zespół Otella ) występuje u mężczyzn, zazwyczaj po 40 roku życia. Pojawienie się wyraźnych
 • Co to jest Psychopatologia Definicja emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza w pierwszej kolejności psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie
 • Co to jest Poznawcze Procesy Definicja odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie informacji (pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów
 • Co to jest Politoksykomania Definicja uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków i leków). Przyg.: Wojciech Imielski
 • Co to jest Korsakowa Psychoza Definicja alkoholowy zespół amnestyczny, zespół Wernickego-Korsakowa) występuje po wielu latach intensywnego picia, jako przejaw ciężkich zaburzeń
 • Co to jest Gestalt Psychoterapia Definicja postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci
 • Co to jest Tożsamości Poczucie Definicja odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o sobie. Poczucie tożsamości pośrodku życia człowieka podlega pewnym zmianom
 • Co to jest Cyrkularne Pytania Definicja rodzinnej. Bazuje na zadawaniu tych samych zapytań kolejno poszczególnym członkom rodziny. Przy każdym nowym pytaniu wymienia się kolejność
 • Co to jest Pcp Definicja fencyklidyna) ma właściwości znieczulające, przeciwbólowe i halucynogenne. Wygląd i sposób podania Biały, krystaliczny proszek, płyn
 • Co to jest Placebo Definicja podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zwykle w stosownej, sugestywnej formie. Odpowiednikiem placebo może być woda destylowana
 • Co to jest Aa Preambuła Definicja mężczyzn i kobiet, którzy podzielone są nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, by rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w
 • Co to jest Zdrowia Psychologia Definicja dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do
 • Co to jest parasympatyczny (przywspółczulny) układ nerwowy Definicja odpowiedzialna za wprowadzanie w narządach wewnętrznych zmian, których celem jest powrót do równowagi, wyhamowanie mobilizacji. Działa
 • Co to jest Społeczna Psychologia Definicja która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wspólnie z postępem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów

Leczenie przypadków

 • Pojęcia i choroby medyczne.
 • Uzeleżnienia i skłonności dla pacjentów.
 • Efekty niepożądane
 • Pomoc dla osób potrzebujących wizyty lekarza.
 • Przyczyny
 • Objawy
 • Skutki niepożądane

Definicja ENCYKLOPEDIA Psychologia Społeczna, Parasympatyczny (Przywspółczulny) Układ Nerwowy, Psychologia Zdrowia, Preambuła Aa, Placebo, Pcp, Pytania Cyrkularne, Poczucie co to znaczy.

Słownik Znaczenie Psychologia Społeczna, Parasympatyczny (Przywspółczulny co to jest.