PSYCHOZA KORSAKOWA co to jest
Psychoza Korsakowa, Psychoterapia Gestalt, Projekcja, Preambuła Aa, Poczucie Koherencji, Placebo.

Definicje i znaczenie | Leczenie na P

 • Co to jest padaczka alkoholowa Definicja drgawkowych występujących w przebiegu zespołu abstynencyjnego u osób uzależnionych od alkoholu. Drgawkowe napady abstynencyjne występują u
 • Co to jest poczucie tożsamości Definicja odrębności od otoczenia, wiedza o tym, kim się jest, wiedza o sobie. Poczucie tożsamości pośrodku życia człowieka podlega pewnym zmianom
 • Co to jest poligraf Definicja obserwację i pomiar kilku fundamentalnych funkcji fizjologicznych (tętna, oddechu, ciśnienia krwi i tak dalej), używane w badaniach
 • Co to jest psychologia społeczna Definicja która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wspólnie z postępem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów
 • Co to jest psychoedukacja Definicja psychicznych i emocjonalnych, na przykład uświadamianie pacjentowi i jego rodzinie, bliskim, czym jest dolegliwość, na czym bazuje, jak
 • Co to jest politoksykomania Definicja uzależnienie od wielu substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków i leków). Przyg.: Wojciech Imielski
 • Co to jest psychopatologia Definicja emocjonalnych. Psychopatologia jest dyscypliną z pogranicza w pierwszej kolejności psychiatrii i psychologii, jednak na jej gruncie
 • Co to jest psychozy Definicja urojeniami i (albo) omamami. Urojenia są fałszywymi przekonaniami, sprzecznymi z indywidualnym doświadczeniem, nie poddające się logicznej
 • Co to jest psychometria Definicja cech psychologicznych i o psychologicznych narzędziach pomiarowych (testach, kwestionariuszach i tym podobne). Przyg.: Wojciech Imielski
 • Co to jest procesy poznawcze Definicja odpowiedzialne za poznawanie rzeczywistości, przyswajanie wiedzy i przetwarzanie informacji (pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów
 • Co to jest psychozy alkoholowe Definicja uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu). Do psychoz alkoholowych zaliczamy majaczenie alkoholowe (delirium tremens), ostrą i przwlekłą
 • Co to jest paranoja alkoholowa Definicja alkoholowy obłęd zazdrości, obłęd opilczy, zespół Otella ) występuje u mężczyzn, zazwyczaj po 40 roku życia. Pojawienie się wyraźnych
 • Co to jest parasympatyczny (przywspółczulny) układ nerwowy Definicja odpowiedzialna za wprowadzanie w narządach wewnętrznych zmian, których celem jest powrót do równowagi, wyhamowanie mobilizacji. Działa
 • Co to jest perseweratywność Definicja pewnych reakcji, myśli, słów, wypowiedzi. Czasami znaczy również tendencję do przeżuwania myśli, ciągłego powracania do jakiegoś problemu
 • Co to jest pytania cyrkularne Definicja rodzinnej. Bazuje na zadawaniu tych samych zapytań kolejno poszczególnym członkom rodziny. Przy każdym nowym pytaniu wymienia się kolejność
 • Co to jest psychologia zdrowia Definicja dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do
 • Co to jest padaczka Definicja dolegliwość św. Walentego ) to zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian
 • Co to jest paranoja Definicja zaburzeń urojeniowych. W istocie paranoja to występowanie usystematyzowanych i logicznie ze sobą powiązanych urojeń. Przeważnie to są
 • Co to jest PCP Definicja fencyklidyna) ma właściwości znieczulające, przeciwbólowe i halucynogenne. Wygląd i sposób podania Biały, krystaliczny proszek, płyn
 • Co to jest placebo Definicja podany choremu jako lek, z odpowiednią sugestią, zwykle w stosownej, sugestywnej formie. Odpowiednikiem placebo może być woda destylowana
 • Co to jest poczucie koherencji Definicja definicją w koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego. U podstaw tej koncepcji leży założenie, iż między zdrowiem a chorobą istnieje
 • Co to jest Preambuła AA Definicja mężczyzn i kobiet, którzy podzielone są nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, by rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w
 • Co to jest projekcja Definicja potrzeb i rozmaitych treści psychicznych w akcie tworzenia czegoś. Tak rozumiana projekcja używana jest w projekcyjnych technikach badania
 • Co to jest psychoterapia Gestalt Definicja postać, figura) jest szkołą psychoterapii, która swą nazwę zaczerpnęła z akademickiego nurtu psychologii zwanego psychologią postaci
 • Co to jest psychoza Korsakowa Definicja alkoholowy zespół amnestyczny, zespół Wernickego-Korsakowa) występuje po wielu latach intensywnego picia, jako przejaw ciężkich zaburzeń

Leczenie przypadków

 • Pojęcia i choroby medyczne.
 • Uzeleżnienia i skłonności dla pacjentów.
 • Efekty niepożądane
 • Pomoc dla osób potrzebujących wizyty lekarza.
 • Przyczyny
 • Objawy
 • Skutki niepożądane

Definicja Psychoza Korsakowa, Psychoterapia Gestalt, Projekcja, Preambuła Aa, Poczucie Koherencji, Placebo, Pcp, Paranoja, Padaczka, Psychologia Zdrowia, Pytania co to znaczy.

Słownik Psychoza Korsakowa, Psychoterapia Gestalt, Projekcja co to jest.