AMBENTENCJA co to jest
Definicja ambisentencja znaczy: myślenia, będący następstwem mechanizmów rozszczepiennych. Aktualny.

Czy przydatne?

Co to znaczy ambisentencja

Wyjaśnienie: Skłonność do formułowania wzajemnie sprzecznych treściowo wypowiedzi - symptom poważnych zaburzeń myślenia, będący następstwem mechanizmów rozszczepiennych. Aktualny w szczególności w zaburzeniach psychotycznych, typowo w schizofrenii.
Formułowanie sprzecznych wypowiedzi jest zachowaniem znamiennym także dla zdrowych psychicznie osób w w najwyższym stopniu burzliwym okresie procesu dojrzewania. Młody człowiek, niemający wypracowanego stabilnego mechanizmu wartości i przekonań nierzadko w czasie jednej rozmowy a nawet wypowiedzi deklaruje zupełnie sprzeczne sądy, przekonania czy zamiary. Dla przykładu - ustala się jako zwolennik kompletnie przeciwstawnych opcji politycznych albo jako członek czy sympatyk subkultur młodzieżowych o skrajnie różnym przesłaniu ideologicznym. Daje tym dowód pewnej emocjonalnej i intelektualnej labilności, typowej i zupełnie normalnej w momencie wypracowywania poglądów, poszukiwania własnej tożsamości i eksperymentowania z wieloma rodzajami postaw. Czasami, z punktu widzenia osób starszych i bardziej dojrzałych, przyjmuje to wręcz komiczne formy, np.: nienawidzę ludzi... chciałbym być lekarzem, czy jestem hippisem... chciałbym być zawodowym żołnierzem.
Ambisentencja jako symptom psychotyczny jest jednak oznaką daleko posuniętej dezorganizacji życia psychicznego. W trakcie gdy osoba zdrowa psychicznie zdaje sobie sprawę z faktu (albo także w każdej chwili może sobie ten fakt uświadomić), iż formułowane poprzez nią wypowiedzi o przeciwstawnej treści zawierają zasadniczą sprzeczność, osoba cierpiąca na schizofrenię swym wypowiedziom ambisententnym nadaje taką samą wagę i taką samą moc definiowania swoich przekonań, zamiarów czy swojego stanowiska w określonej sprawie.
Ambisentencja może więc być dramatycznym przejawem chorobowych zmian w dziedzinie mechanizmu poznawczego osoby cierpiącej na psychozę.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest ambisentencja znaczenie w Słownik A .