AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY co to jest
Autyzm Wczesnodziecięcy, Audiologia, Atest, Ataksja, Arterioskleroza, Apiterapia, Angiografia.

Słownik medyczny na A

 • Definicja Apteczka domowa Co to jest które mogą być zastosowane w domu w sytuacjach nagłych zachorowań i choroby wymagających szybkiej pomocy
 • Definicja Angioendotheliosarcoma Co to jest nowotwory tkanek miękkich
 • Definicja Antygen Co to jest to substancja mająca umiejętność do wywoływania odpowiedzi odpornościowej organizmu i łączenia się z przeciwciałem
 • Definicja Anartia Co to jest dźwięków powstająca w rezultacie zniesienia albo znacznego upośledzenia czynności aparatu mowy, w konsekwencji uszko­dzenia ośrodkowego i
 • Definicja Akupresura Co to jest chińska nazwa ? shiatsu; tsu-ponieważ); sposób lecznicza pochodząca od akupunktury. Bazuje na mechanicznym pobudzaniu (ugniataniu
 • Definicja Alfa-fetoproteina (AFP) Co to jest normalnych uwarunkowaniach występuje w surowicy krwi matki w bardzo małych ilościach. Poziom AFP w krwi matki może być oznaczany ok. 15-16
 • Definicja Apetyt Co to jest symptomem, który może towarzyszyć wielu chorobom. Dolegliwość albo zmęczenie prawie zawsze wywołuje utratę łaknienia. Przejściowy brak
 • Definicja Atopia Co to jest
 • Definicja Amputacja Co to jest kończyny albo ich części. Amputacja w dziedzinie kończyn może być realizowana na różnych wysokościach. Bezwzględnie na przyczyna wykonania
 • Definicja Apgar skala Co to jest Apgar w 1953 r. powszechnie użytkowana do oceny stanu zdrowia noworodka bezpośrednio po urodzeniu (1, 3, 5, 10 minuta życia, a stosunkowo
 • Definicja Amniopunkcja Co to jest niewielkiej ilości płynu owod-niowego do badań; płyn pobierany jest cienką igłą wkłuwaną poprzez ścianę brzucha matki
 • Definicja Aminy katecholowe Co to jest następnych etapach przemiany aminokwasu tyrozyny. Do amin katecholowych należą: - adrenalina - noradrenalina i - dopamina. Pełnią one
 • Definicja Autotrening Co to jest ćwiczeń fizycznych albo oddziaływań wyrównujących istniejące braki w psychofizycznym stanie organizmu
 • Definicja Aminoglikozydy Co to jest System ich działania bazuje na hamowaniu biosyntezy białka i uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej komórki bakteryjnej. Są użytkowane tylko
 • Definicja Aminokwasy Co to jest zawierające azot, a niekiedy siarkę, z których zbudowane są białka. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi ok. 21 różnych
 • Definicja Anatomia Co to jest Edukacja o budowie wewnętrznej organizmów żywych
 • Definicja Antropometria Co to jest
 • Definicja Antybiotyki Co to jest
 • Definicja Aparaty ortopedyczne Co to jest
 • Definicja Autyzm Co to jest zamknięcie we własnym świecie nierealnych przeżyć i doznań. Występuje w przebiegu schizofrenii, w mniejszym nasileniu u osób z
 • Definicja Autoimmunizacja Co to jest skierowana przeciwko własnym komórkom i tkankom, które nabierają właściwości antygenowych. Powodem może być także zaburzenie w mechanizmie
 • Definicja Aerozoloterapia Co to jest drobnych cząsteczek różnego rodzaju środków leczniczych a również na pokrywaniu nimi powierzchni skóry, błon śluzowych albo tworzeniu na
 • Definicja Akupunktura Co to jest polegająca na nakłuwaniu szczególnymi igłami ustalonych punktów ciała człowieka. Pierwsze opisy tej sposoby leczenia znajdują się w
 • Definicja Alkaptonuria Co to jest oksydazy homogentyzynowej. Rozpoznanie: u niemowlęcia ? ciemne zabarwienie moczu; w II dekadzie życia ? ochronoza (ciemna pigmentacja
 • Definicja Ambicja Co to jest Poziom ambicji dziecka uzależniony jest od wpływów wychowawczych rodziców (w tym również od poziomu ich własnej potrzeby osiągnięć
 • Definicja Aminy biogenne Co to jest wewnątrzkomórkowych istotnych dla życia mechanizmów metabolicznych. Są produktami przemiany aminokwasów albo ich pochodnych. Pełnią w
 • Definicja Alfabet daktylny Co to jest wykorzystywany do porozu­miewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie wszystkich
 • Definicja Amencja Co to jest świadomości z omamami, urojeniami, porozrywaniem wątku myślowego ze znacznym pobudzeniem ruchowym. Amencja występuje w przebiegu ciężkich
 • Definicja Asekuracja Co to jest wypadkiem w trakcie wykonywania ćwiczeń ruchowych. Odznacza się asekurację bierną, kiedy asekurujący nie ma bezpośredniego kontaktu z
 • Definicja Automatyzm Co to jest funkcjonowania bez kontroli osrodkowego układu nerwowego na przykład czynność serca, perystaltyka jelit. Definicja automatyzmu dotyczy
 • Definicja Afazja Co to jest zdolności mówienia (afazja ruchowa ? motoryczna) albo rozumienia mowy (afazja czuciowa ? sensoryczna) w rezultacie uszkodzenia ośrodków w
 • Definicja Alkoholizm Co to jest przewlekłe, postępujące schorzenie psychobiologiczne wynikające z fizycznego i psychicznego uzależnienia od alkoholu
 • Definicja Automatyzm ruchowy Co to jest ruchowych organizmów żywych. (Zautomatyzowanie nie wszystkich regularnie powtarzanych czynności ruchowych występuje po procesie ich
 • Definicja Abscence Co to jest nazywane petit mai (napady małe); definicja pochodzące z języka francuskiego stosowane dla ustalenia napadów krótkotrwałej straty
 • Definicja Abulia Co to jest od stopnia nasilenia, uniemożliwia choremu podejmowanie działań. Przy sporym nasileniu abulii nawet łatwe czynności codzienne, jak wstanie
 • Definicja Acidosis Co to jest dochodzi do powiększenia stopnia kwasowości (nadmiar jonów wodorowych ? H+) i (albo) pomniejszenia zasad. Odznacza się kwasicę metaboliczną
 • Definicja Adenoma Co to jest Występuje dosyć regularnie u dzieci w tych narządach, jak: tarczyca, nadnercze, przysadka mózgowa, jajnik, jądro. Może także występować pod
 • Definicja Adenowirusy Co to jest bezpostaciowo. Symptomy kliniczne zakażenia a. u niemowląt i małych dzieci to raczej ostre zapalenie gardła z gorączką, zupalenie płuc, u
 • Definicja Adoracja Co to jest sympatii, występujące u młodzieży w wieku 12 ? 18 lat w relacji do osób starszych (nauczyciel, aktor, sportowiec, bohater literacki i tym
 • Definicja Adrenalina Co to jest rdzenia nadnerczy. Pełni sporo istotnych funkcji fizjologicznych w organizmie. Pobudzając receptory adrenergiczne bierze udział w regulacji
 • Definicja Aerozole Co to jest płynnych albo gazowych rozproszonych i zawieszonych w środowisku gazowym. W zależności od stopnia rozdrobnienia cząsteczek dzieli się na
 • Definicja Afonia Co to jest zachowaniu mowy szeptem. Afonia może być wywołana zmianami chorobowymi strun głosowych albo krtani ? stany zapalne, porażenia. Częściej
 • Definicja Agrafia Co to jest pisania występująca u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, powstająca w rezultacie uszkodzenia albo zaburzenia czynności ośrodków w
 • Definicja Agrawacja Co to jest istniejących drobnych choroby. Agrawacja ma na celu osiągnięcie ustalonych korzyści. U dzieci regularnie powodem agrawacji jest chęć
 • Definicja Agresja Co to jest wyrządzenie komuś krzywdy, sprawienie przykrości, zadanie bólu. Agresja może być fizyczna albo słowna. Jest ona przeważnie skutkiem
 • Definicja Akalkulia Co to jest dzieci zdolności przeprowadzania fundamentalnych operacji matematycznych w rezultacie uszkodzenia albo zaburzenia czynności ośrodków w
 • Definicja Alalia Co to jest albo rozumienia mowy, stwierdzane u dzieci dobrze słyszących z prawidłowym postępem psychoruchowym, bez zaburzeń aparatu mowy. Powstaje
 • Definicja Albuminy Co to jest występujące w każdej komórce. W ustroju najwięcej albuminy jest we krwi, chłonce, mięśniach. W pokarmach w sporych ilościach jest w mleku
 • Definicja Alergeny Co to jest glikoproteidów albo wielocukrów zawarte w pokarmach, kurzu, roztoczach, sierści, pyle roślinnym i tym podobne, które wprowadzone do
 • Definicja Alfabet braille'a Co to jest niewidomych. Poszczególne litery złożone są z dwóch pionowych kolumn po trzy punkty. W a.B. przewidziano również odpowiednie znaki dla cyfr
 • Definicja Alfabet palcowy Co to jest literowych wykorzystywany do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Każdej literze pisma odpowiada w a.p. układ palców (w nie
 • Definicja Altruizm Co to jest bezinteresowne czynienie dobra innym lu­dziom, postawa wrażliwości na potrzeby innych, gotowość do ich zaspokajania. Waż­nym faktorem
 • Definicja Amnezja Co to jest niepamięcią może być objęty różnie długi moment, od kilku min. do kilku miesięcy. Zmiany takie występują w schorzeniach połączonych z
 • Definicja Amylaza Co to jest Występuje w ślinie, soku trzustkowym i jelitowym. Alfa-amylaza ślinowa trawi wielocukrowce pokarmowe, takie jak skrobia i glikogen
 • Definicja Angiografia Co to jest wprowadzeniu do układu tętniczego i żylnego i chłonnego odpowiednich środków cieniujących z następowym wykonaniem badania radiologicznego
 • Definicja Apiterapia Co to jest przetwarzanych albo wydzielanych poprzez pszczoły w zapobieganiu i leczeniu chorób. Należy do nich pyłek kwiatowy (wytwór zebrany poprzez
 • Definicja Arterioskleroza Co to jest zwyrodnieniowo-wytwórczych w błonie wewnętr­nej i środkowej tętnic. Rozpoczyna się od wysypkowatego gromadzenia lipidów, zmian
 • Definicja Ataksja Co to jest koordynacji ruchów); przejawia się upośledzeniem chodu, który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają
 • Definicja Atest Co to jest gotowego wyrobu albo materiału i potwierdzający ich zgodność z normami i obowiązującymi w Polsce przepisami. Atesty wydawane są poprzez
 • Definicja Audiologia Co to jest edukacja obejmująca całokształt informacje z zakresu zagadnień słuchu i praktyczną zdolność wykonywania i interpretacji wyników badań słuchu
 • Definicja Autyzm wczesnodziecięcy Co to jest wczesnodziecięcym od pierwszych miesięcy życia cechuje: niechęć do kontaktu fizycznego z matką, skrajna izolacja od otoczenia, natrętne

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja Autyzm Wczesnodziecięcy, Audiologia, Atest, Ataksja, Arterioskleroza, Apiterapia, Angiografia, Amylaza, Amnezja, Altruizm, Alfabet Palcowy, Alfabet Braille'a co to znaczy.

Słownik Autyzm Wczesnodziecięcy, Audiologia, Atest, Ataksja co to jest.