ANON co to jest
Definicja Al-Anon znaczy: związek z osobami uzależnionymi od alkoholu (żony, mężowie, rodzice.

Czy przydatne?

Co to znaczy Al-Anon

Co to jest AL-ANON Samopomocowe Ekipy Rodzinne Al-Anon poświęcone są dla tych wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi od alkoholu (żony, mężowie, rodzice, konkubiny, przyjaciele i tym podobne) i cierpią przez wzgląd na ich piciem.
W połowie lat 40, za odpowiednikiem dynamicznie rozwijającej się Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, powstały w Stanach Zjednoczonych Kluby Rodzinne (Family Clubs) dla osób, które miały w rodzinie kogoś z problemem alkoholowym. Nareszcie lat 40 pojawiły się ekipy Żon Niealkoholiczek (Non - Alcoholc Wives), Anonimowych Niealkoholików (Non-Alcoholics Anonymous), żon Anonimowych Alkoholików (AA Wives) i "Oddziały Posiłkowe" AA (AA Auxiliariesz). W 1951 roku 87 rodzin zgłosiło się do Zarządu Anonimowych Alkoholików z prośbą o przyjęcie ich do swego grona. Gdyż Zarząd nie wyraził na to zgody, powołano Komitet Informacji Domowej (Clearing House Committee) z siedzibą w Nowym Jorku, który wkrótce przyjął nazwę Rodzinne Ekipy Al-Anon. W 1954 roku zarejestrowano Zarząd Kluczowy, a w 1955 r. opublikowana została podręcznik "Rodzinne Ekipy Al-Anon. Poradnik dla rodzin dotkniętych alkoholizmem". Ważną rolę w utworzeniu Al-Anon odegrała między innymi Lois W. - żona współzałożyciela Wspólnoty AA, Billa W. W 1961 roku odbył się pierwszy światowy Zjazd Al-Anon.
Program Al-Anon jest adaptacją programu Anonimowych Alkoholików i wykorzystuje także Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. Ta forma samopomocy istnieje w Polsce od 1980 r., kiedy to w Poznaniu powstała ekipa "Ariadna". Najpierw 2002 roku liczba grup Al-Anon w Polsce wynosiła około 430. Stroną organizacyjną Wspólnoty zajmuje się Stowarzyszenie Grup Rodzinnych Al.-Anon (61-670 Poznań 55, skr.poczt.14, os.Wichrowe Wzgórze 32 c. tel./fax +61/ 828-93-07; tel. kontaktowy w Warszawie: 0-606-919-215).
W Stanach Zjednoczonych spotykają się również ekipy Anonimowych Współuzależnionych (C.O.D.A.). Charakter i program tych grup jest zbliżony do Al-Anon.
Przyg.: dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED
Antyspołeczność:
aspołecznych i dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do czynnych zachowań uderzających w wartości socjalne, np. do zachowań agresywnych, przestępczych al-anon co to jest.
Anoreksja:
Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), anoreksję (jadłowstręt psychiczny) diagnozuje się, gdy występują wszystkie cztery wymienione niżej symptomy (u al-anon definicja.
Alkoholizm:
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10), opracowanej poprzez Światową Organizację Zdrowia, o uzależnieniu od alkoholu można mówić wówczas, kiedy stwierdzono występowanie al-anon co znaczy.
AA:
Patrz: Anonimowi Alkoholicy al-anon słownik.
Aleksytymia:
odczuwania, uświadamiania sobie, rozumienia i zwerbalizowania własnych emocji. Odczuwane emocje są słabo zróżnicowane, ich aspekt somatyczny jest blokowany, regularnie towarzyszy im sztywna postawa al-anon znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Al-Anon znaczenie w Słownik A .