AUTONOMICZNY WEGETATYWNY co to jest
Definicja autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (AUN) znaczy: podtrzymywania życia biologicznego.

Czy przydatne?

Co to znaczy autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (AUN)

Co to jest AUTONOMICZNY (WEGETATYWNY) UKŁAD NERWOWY (AUN) Część układu nerwowego odpowiedzialna za kontrolę czynności fizjologicznych, koniecznych dla podtrzymywania życia biologicznego. AUN odpowiada za funkcje przebiegające bez naszej kontroli i poza naszą świadomością (oddychanie, akcja serca, mechanizmy wewnątrzwydzielnicze i tym podobne), podtrzymuje mechanizmy życiowe także w stanach ograniczonej albo zniesionej świadomości (sen, strata przytomności).
Autonomiczny układ nerwowy złożona jest z części sympatycznej (in. współczulnej) i parasympatycznej (in. przywspółczulnej).
Sympatyczna gałąź AUN odpowiada za mechanizmy mobilizacji organizmu, w przypadkach wymagających podjęcia zdecydowanych, czynnych działań przystosowawczych (te mechanizmy to przyrost napięcia mięśni szkieletowych, przyrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie akcji serca, uwalnianie glukozy do krwiobiegu i inne) a zatem za szybkie i niejako automatyczne przygotowanie organizmu do czekającego go wysiłku, zazwyczaj związanego z koniecznością podjęcia walki i/albo ucieczki. Część parasympatyczna z kolei odpowiedzialna jest za powrót organizmu do stanu fizjologicznej równowagi, zwykle wtedy, gdy niebezpieczeństwo minie albo z innych powodów przestanie być spostrzegane.
Obie gałęzie wykazują więc działanie antagonistyczne.
AUN jest układem odgrywającym w psychologii człowieka ogromną rolę. Mechanizmy regulowane poprzez wegetatywny układ nerwowy mają zasadnicze znaczenie dla codziennego funkcjonowania człowieka, pobudliwość tego układu w znacznej mierze ustala także typ emocjonalnej konstrukcji określonej osoby. Cechy i działanie AUN stanowią biologiczną podstawę temperamentu. Są także fizjologicznym podłożem i komponentem reakcji lękowych.
Nadmierna i regularnie nieuzasadniona aktywność współczulnej części tego układu (nadmierna aktywizacja i mobilizacja organizmu) leży u podstaw zaburzeń o charakterze psychosomatycznym (nazywanych także chorobami z przystosowania). Odpowiednikiem może być trwałe nadciśnienie tętnicze, występujące u osób zbyt nerwowych, u których reakcja mobilizacyjna zdarza się zbyt regularnie, nawet w przypadkach nie niosących ze sobą żadnego niebezpieczeństwa.
Działanie AUN jest w znacznej mierze niezależne od naszej woli, stąd także jego nazwa.
Przyg.: Wojciech Imielski
Al-Anon:
Rodzinne Al-Anon poświęcone są dla tych wszystkich, którzy czują emocjonalny związek z osobami uzależnionymi od alkoholu (żony, mężowie, rodzice, konkubiny, przyjaciele i tym podobne) i cierpią przez autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (aun) co to jest.
Antyspołeczność:
aspołecznych i dodatkowo tendencji do występowania przeciwko społeczeństwu, skłonność do czynnych zachowań uderzających w wartości socjalne, np. do zachowań agresywnych, przestępczych autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (aun) definicja.
Ambisentencja:
formułowania wzajemnie sprzecznych treściowo wypowiedzi - symptom poważnych zaburzeń myślenia, będący następstwem mechanizmów rozszczepiennych. Aktualny w szczególności w zaburzeniach psychotycznych autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (aun) co znaczy.
Anonimowi Alkoholicy (AA):
samoorganizowania się alkoholików należałoby doszukiwać się w połowie wieku XIX, kiedy to w Stanach Zjednoczonych , w mieście Baltimore powstało Stowarzyszenie im. Jerzego Waszyngtona (Washingtonian autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (aun) słownik.
Anhedonia:
brak możliwości czerpania zadowolenia z życia, cieszenia się życiem - symptom typowy dla depresji i depresyjnych zaburzeń nastroju, czasami aktualny również w innych zaburzeniach, gdzie depresyjny autonomiczny (wegetatywny) układ nerwowy (aun) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest autonomiczny (wegetatywny znaczenie w Słownik A .