PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY co to jest
Definicja alkoholowy zespół płodowy znaczy: poniższe kryteria:prenatalne i pourodzeniowe zaburzenia.

Czy przydatne?

Co to znaczy alkoholowy zespół płodowy

Wyjaśnienie: Alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) rozpoznaje się, gdy spełnione są cztery poniższe kryteria:prenatalne i pourodzeniowe zaburzenia rozwoju;
niski przyrost i waga ciała zarówno po urodzeniu, jak i w późniejszych okresach rozwoju;
deformacje głowy i twarzy (małogłowie, małe oczy, zwężenie szpar powiekowych, cienka górna warga, skrócenie nosa, spłaszczenie twarzy, cofnięta broda, niesymetryczne uszy);
uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, przejawiające się opóźnionym postępem, zaburzeniami emocjonalnymi i obniżonym poziomem intelektu.
Uznano, iż FAS występuje u kobiet w ciąży, które bądź nadużywały alkoholu, bądź były od niego uzależnione. Zauważono także pewien wpływ sporadycznego picia alkoholu w momencie w najwyższym stopniu dla płodu niebezpiecznym, a więc w pierwszym trymestrze ciąży. Nie powiodło się jednak dotychczas zdecydowanie określić, jaka liczba alkoholu wpływa na powstawanie FAS. Zależy to od genetyki, metabolizmu i odporności organizmu kobiety. Wiadomo chociaż, iż w najwyższym stopniu narażone są nałogowe alkoholiczki.
Jeżeli w następstwie ekspozycji na alkohol w momencie płodowym ujawniają się konsekwencje uszkodzenia mózgu, lecz nie występują inne cechy pozwalające rozpoznać FAS, wówczas mówi się o związanym z alkoholem zaburzeniu rozwoju mózgu (alcohol-related neurodevelopmental disorder - ARND).
Gdyż obecny stan wiedzy nie pozwala określić, czy istnieje "bezpieczna" liczba alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży bez ryzyka uszkodzenia swego nienarodzonego dziecka, kobiecie, która chce zajść w ciążę, i tej, która już jest w ciąży, zaleca się całkowite unikanie alkoholu

Czym jest alkoholowy zespół płodowy znaczenie w Słownik A .