KOMPROM LUKSEMBURSKI KLAUZULA co to jest
Kompromis Luksemburski, Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, Klub Londyński, Kfor, Konkordat.

Ekonomia i finanse na K

 • Co to jest Paryski Klub Definicja Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające 19 największych krajów-wierzycieli. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów
 • Co to jest Zjednoczonych Narodów Karta Definicja angielskiego: Charter of the United Nations) - traktat stanowiący podstawę działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany poprzez
 • Co to jest Komisja Praw Człowieka ONZ Definicja angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21
 • Co to jest Bliskowschodni Kwartet Definicja Middle East Quartet) - kwartet bliskowschodnich mediatorów złożony z USA, UE, ONZ i Rosji, powołany w kwietniu 2002 roku na spotkaniu w
 • Co to jest Europejska Komisja Definicja European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji
 • Co to jest Szanghajski Komunikat Definicja Shanghai communique) - wspólny komunikat wydany poprzez ChRL i USA 28 lutego 1972 roku na zakończenie przełomowej 8-dniowej podróży
 • Co to jest A Karine Definicja przechwycony poprzez izraelską marynarkę 3 stycznia 2002 roku na wodach międzynarodowych Morza Czerwonego w operacji "Arka Noego"
 • Co to jest Atlantycka Karta Definicja Atlantic Charter) - porozumienie podpisane poprzez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Ogromnej Brytanii Winstona
 • Co to jest Rzymski Klub Definicja Rome) - międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w kwietniu 1968 roku poprzez włoskiego przemysłowca Aurelio Peccei i szkockiego
 • Co to jest Genewskie Konwencje Definicja Geneva Conventions) - umowy międzynarodowe stanowiące podstawę międzynarodowego prawa humanitarnego, zawierające postanowienia zmierzające
 • Co to jest Kondominium Definicja suwerenność mają łącznie przynajmniej dwa państwa. W najwyższym stopniu znanym kondominium był Sudan pod panowaniem angielsko-egipskim w
 • Co to jest Kandahar Definicja prowincji w Afganistanie, której stolicą i jedynym większym skupiskiem ludzkim jest Kandahar - największe miasto i kluczowy węzeł
 • Co to jest Konkordat Definicja uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status
 • Co to jest Kfor Definicja międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w Kosowie na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999
 • Co to jest Londyński Klub Definicja Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające banki komercyjne będące wierzycielami krajów, zajmujące się rozwiązywaniem problemów ze spłatą
 • Co to jest Uprzywilejowania Najwyższego Klauzula Definicja z angielskiego: most-favoured nation - MFN) - traktatowe zobowiązanie się państwa do przyznania innemu państwu nie mniejszych przywilejów
 • Co to jest Luksemburski Kompromis Definicja porozumienie osiągnięte w styczniu 1966 roku w łonie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), przewidujące iż gdyby jakakolwiek decyzja

Pojęcia ekonomia - słownik

 • Arena polityczna Polski w Europie.
 • Polska na tle innych państw Unii Europejskiej.
 • Polacy, a inni obywatele Unii.
 • Polityka zagraniczna polskiego rządu.

Definicja Kompromis Luksemburski, Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, Klub Londyński, Kfor, Konkordat, Kandahar, Kondominium, Konwencje Genewskie, Klub Rzymski, Karta co to znaczy.

Słownik Kompromis Luksemburski, Klauzula Najwyższego co to jest.