KFOR co to jest
Co to jest KFOR. Definicja Force) - międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w.

Czy przydatne?

Co to jest KFOR

Definicja KFOR: KFOR (z angielskiego: Kosovo Force) - międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w Kosowie na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku, przyjętej w dniu zakończenia kampanii bombardowania Jugosławii poprzez NATO i mówiącej między innymi o wprowadzeniu do Kosowa za zgodą rządu Jugosławii międzynarodowych sił bezpieczeństwa, których mandat miał obejmować:
- uniemożliwianie wznowienia działań zbrojnych, utrzymywanie i wymuszanie zawieszenia broni, zapobieganie powrotowi do Kosowa jugosłowiańskiej armii, policji i sił paramilitarnych,
- demilitaryzację Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) i innych grup zbrojnych Albańczyków z Kosowa,
- powstanie bezpiecznego środowiska umożliwiającego powrót uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych, działalność międzynarodowej obecności cywilnej, utworzenie administracji przejściowej i dostarczenie pomocy humanitarnej,
- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego dopóki zadanie to nie będzie mogło być przejęte poprzez międzynarodową obecność cywilną,
- nadzór nad usuwaniem min,
- wspieranie i bliska koordynacja z działaniami międzynarodowej obecności cywilnej,
- monitoring granic.
Pierwsze siły KFOR zostały wprowadzone do Kosowa już 12 czerwca 1999 roku i pośrodku kilku miesięcy osiągnęły liczebność ok. 50 tys.. Konkretne zadania jakie w praktyce były realizowane w następnych latach to między innymi pomoc w powrocie albo przesiedleniu uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych, udzielanie pomocy medycznej, pomoc w odbudowie i rozbrajaniu min, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa, ochrona mniejszości narodowych, przechwytywanie szmuglu broni, implementacja programu zbierania broni, amunicji i materiałów wybuchowych, niszczenie broni, wspieranie tworzenia instytucji cywilnych.
7 grudnia 2007 roku, w momencie gdy postępował mechanizm uzyskiwania niepodległości poprzez Kosowo, ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO postanowili, iż KFOR będzie dalej funkcjonował dopóki odmiennie nie postanowi RB ONZ. W styczniu 2009 roku KFOR liczył 15,5 tysiąca żołnierzy (w tym 285 Polaków) z 33 krajów, lecz kilka krajów rozważało wycofanie swoich żołnierzy na skutek stabilnej sytuacji bezpieczeństwa w Kosowie i potrzeby powiększenia zaangażowania militarnego w Afganistanie.witryna internetowa: http://www.nato.int/KFOR/
Co znaczy Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania:
Porównanie najwyższego uprzywilejowania (z angielskiego: most-favoured nation - MFN) - traktatowe zobowiązanie się państwa do przyznania innemu państwu nie mniejszych przywilejów handlowych niż nadane zostały kfor co znaczy.
Krzyżówka Karta Atlantycka:
Dlaczego angielskiego: Atlantic Charter) - porozumienie podpisane poprzez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Ogromnej Brytanii Winstona Churchilla 14 sierpnia 1941 roku na pancerniku " kfor krzyżówka.
Co to jest Kandahar:
Jak lepiej jednej z największych prowincji w Afganistanie, której stolicą i jedynym większym skupiskiem ludzkim jest Kandahar - największe miasto i kluczowy węzeł komunikacyjny południowego Afganistanu kfor co to jest.
Słownik Konkordat:
Kiedy łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy kfor słownik.
Czym jest Komunikat Szanghajski:
Od czego zależy szanghajski (z angielskiego: Shanghai communique) - wspólny komunikat wydany poprzez ChRL i USA 28 lutego 1972 roku na zakończenie przełomowej 8-dniowej podróży prezydenta USA Richarda Nixona do ChRL kfor czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest KFOR znaczenie w Słownik K .