KFOR co to jest
Co to jest KFOR. Definicja Force) - międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w.

Czy przydatne?

Co to jest KFOR

Definicja KFOR: KFOR (z angielskiego: Kosovo Force) - międzynarodowe siły pod przewodnictwem NATO znajdujące się w Kosowie na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku, przyjętej w dniu zakończenia kampanii bombardowania Jugosławii poprzez NATO i mówiącej między innymi o wprowadzeniu do Kosowa za zgodą rządu Jugosławii międzynarodowych sił bezpieczeństwa, których mandat miał obejmować:
- uniemożliwianie wznowienia działań zbrojnych, utrzymywanie i wymuszanie zawieszenia broni, zapobieganie powrotowi do Kosowa jugosłowiańskiej armii, policji i sił paramilitarnych,
- demilitaryzację Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) i innych grup zbrojnych Albańczyków z Kosowa,
- powstanie bezpiecznego środowiska umożliwiającego powrót uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych, działalność międzynarodowej obecności cywilnej, utworzenie administracji przejściowej i dostarczenie pomocy humanitarnej,
- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego dopóki zadanie to nie będzie mogło być przejęte poprzez międzynarodową obecność cywilną,
- nadzór nad usuwaniem min,
- wspieranie i bliska koordynacja z działaniami międzynarodowej obecności cywilnej,
- monitoring granic.
Pierwsze siły KFOR zostały wprowadzone do Kosowa już 12 czerwca 1999 roku i pośrodku kilku miesięcy osiągnęły liczebność ok. 50 tys.. Konkretne zadania jakie w praktyce były realizowane w następnych latach to między innymi pomoc w powrocie albo przesiedleniu uchodźców i osób wewnętrznie wysiedlonych, udzielanie pomocy medycznej, pomoc w odbudowie i rozbrajaniu min, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa, ochrona mniejszości narodowych, przechwytywanie szmuglu broni, implementacja programu zbierania broni, amunicji i materiałów wybuchowych, niszczenie broni, wspieranie tworzenia instytucji cywilnych.
7 grudnia 2007 roku, w momencie gdy postępował mechanizm uzyskiwania niepodległości poprzez Kosowo, ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO postanowili, iż KFOR będzie dalej funkcjonował dopóki odmiennie nie postanowi RB ONZ. W styczniu 2009 roku KFOR liczył 15,5 tysiąca żołnierzy (w tym 285 Polaków) z 33 krajów, lecz kilka krajów rozważało wycofanie swoich żołnierzy na skutek stabilnej sytuacji bezpieczeństwa w Kosowie i potrzeby powiększenia zaangażowania militarnego w Afganistanie.witryna internetowa: http://www.nato.int/KFOR/
Komisja Praw Człowieka ONZ:
Człowieka ONZ (z angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21 czerwca 1946 roku. Rozpoczęła działalność w 1947 kfor co to jest.
Karta Narodów Zjednoczonych:
Zjednoczonych (z angielskiego: Charter of the United Nations) - traktat stanowiący podstawę działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany poprzez 50 krajów 26 czerwca 1945 roku w San kfor definicja.
Kompromis Luksemburski:
luksemburski - nieformalne porozumienie osiągnięte w styczniu 1966 roku w łonie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), przewidujące iż gdyby jakakolwiek decyzja miała dotyczyć "bardzo kfor co znaczy.
Klub Londyński:
angielskiego: London Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające banki komercyjne będące wierzycielami krajów, zajmujące się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów. Pierwsze spotkanie Klubu miało kfor słownik.
Komisja Europejska:
z angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS, w założeniu kfor znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest KFOR znaczenie w Słownik K .