MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY DLA DALEKIEGO WSCHODU. Definicja Wojskowy dla Dalekiego.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

Definicja MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY DLA DALEKIEGO WSCHODU: Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu (z angielskiego: International Military Tribunal for the Far East) - trybunał powołany 19 stycznia 1946 roku poprzez dowódcę sił sojuszniczych na Dalekim Wschodzie generała Douglasa MacArthura do osądzenia japońskich zbrodniarzy wojennych z okresu II Wojny Światowej. Składał się z 11 sędziów, po 1 ze zwycięskich krajów: Australii, Chin, Filipin, Francji, Holandii, Indii, Kanady, Nowej Zelandii, USA, Ogromnej Brytanii i ZSRR. Rozprawa odbyła się w Tokio pomiędzy 3 maja 1946 roku a 12 listopada 1948 roku; spośród 28 oskarżonych 7 skazano na zgon, 16 - na dożywocie, 1 - na 20 lat więzienia, 1 - na 7 lat więzienia, 2 zmarło w trakcie procesu z przyczyn naturalnych, a 1 zwolniono na skutek zapaści zdrowotnej
Mocarstwo:
wywierające decyzyjny wpływ na relacje międzynarodowe, uznawane za takie poprzez inne państwa. O statusie mocarstwowym decydują impulsy takie jak: rozmiar terytorium, liczba ludności, zasoby międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu co to jest.
Międzynarodowy Czerwony Krzyż I Czerwony Półksiężyc:
Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc - największa i w najwyższym stopniu poważana na świecie ekipa pozarządowych organizacji humanitarnych, składająca się z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu definicja.
Międzynarodowa Organizacja Ds. Migracji:
Organizacja do spraw Migracji (z angielskiego: International Organization for Migration- IOM), do 1980 roku Międzyrządowy Komitet do spraw Migracji Europejskich (z angielskiego: Intergovernmental międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu co znaczy.
Migracja Międzynarodowa:
międzynarodowa - przemieszczanie się ludzi z jednego państwie do drugiego na pobyt okresowy albo stały. Może być dobrowolna albo spowodowana przesłankami takimi jak katastrofy naturalne czy międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu słownik.
Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka:
Helsińska Federacja Praw Człowieka (z angielskiego: International Helsinki Federation for Human Rights - IHF) - pozarządowa, niezarobkowa organizacja monitorująca przestrzeganie zobowiązań z zakresu międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Międzynarodowy Trybunał znaczenie w Słownik M .