MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY W NORYMBERDZE. Definicja Wojskowy w Norymberdze.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze

Definicja MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY W NORYMBERDZE: Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze - trybunał powołany do osądzenia największych zbrodniarzy wojennych krajów osi na mocy porozumienia zawartego 8 sierpnia 1945 roku w Londynie poprzez Francję, USA, Ogromną Brytanię i ZSRR, do którego przystąpiło w dalszym ciągu 19 krajów sojuszniczych. MTW składał się z 4 sędziów, po jednym mianowanym poprzez każde ze zwycięskich mocarstw. Miał siedzibę w Berlinie, rozprawa toczyła się w Norymberdze od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku; wyroki zapadały większością 3 głosów. Spośród postawionych przed MTW 24 głownych przywódców Niemiec nazistowskich 12 skazano na karę zgonu, 3 - na dożywocie, 2 - na 20 lat więziena, 1 - na 15 lat więzienia, 1 - na 10 lat więzienia, 3 uniewinniono, 1 uznano za niezdolnego do procesu ze względów zdrowotnych, 1 popełnił samobójstwo w czasie procesu. Początkowemu planowi przekształcenia MTW w stały trybunał przeszkodził wybuch Zimnej Wojny

Czym jest Międzynarodowy Trybunał znaczenie w Słownik M .