KONKORDAT co to jest
Co to jest KONKORDAT. Definicja concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest konkordat

Definicja KONKORDAT: konkordat (z z łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy własnościowe, ważności małżeństw sakramentalnych, nauczania religii, statusu cmentarzy wyznaniowych); przeważnie ustala także rangę przedstawicielstwa dyplomatycznego z danym krajem. Za historycznie pierwszy konkordat uważane jest tak zwany konkordat wormacki zawarty poprzez papieża Kaliksta II i cesarza Henryka V 23 września 1122 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska podpisała konkordat 10 lutego 1925 roku. 12 września 1945 roku został on poprzez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznany za wygasły z winy Stolicy Apostolskiej (chodziło o mianowanie niemieckich administratorów apostolskich w polskich diecezjach w trakcie wojny). Następny konkordat został podpisany 28 lipca 1993 roku w Warszawie, lecz Sejm przyjął ustawę ratyfikacyjną dopiero 8 stycznia 1998 roku, co pozwoliło na wejście konkordatu w życie 25 kwietnia 1998 roku

Czym jest konkordat znaczenie w Słownik K .