KONKORDAT co to jest
Co to jest KONKORDAT. Definicja concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest konkordat

Definicja KONKORDAT: konkordat (z z łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy własnościowe, ważności małżeństw sakramentalnych, nauczania religii, statusu cmentarzy wyznaniowych); przeważnie ustala także rangę przedstawicielstwa dyplomatycznego z danym krajem. Za historycznie pierwszy konkordat uważane jest tak zwany konkordat wormacki zawarty poprzez papieża Kaliksta II i cesarza Henryka V 23 września 1122 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska podpisała konkordat 10 lutego 1925 roku. 12 września 1945 roku został on poprzez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznany za wygasły z winy Stolicy Apostolskiej (chodziło o mianowanie niemieckich administratorów apostolskich w polskich diecezjach w trakcie wojny). Następny konkordat został podpisany 28 lipca 1993 roku w Warszawie, lecz Sejm przyjął ustawę ratyfikacyjną dopiero 8 stycznia 1998 roku, co pozwoliło na wejście konkordatu w życie 25 kwietnia 1998 roku
Co znaczy Klub Paryski:
Porównanie angielskiego: Paris Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające 19 największych krajów-wierzycieli. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów poprzez państwa-dłużników przez konkordat co znaczy.
Krzyżówka Konwencje Genewskie:
Dlaczego z angielskiego: Geneva Conventions) - umowy międzynarodowe stanowiące podstawę międzynarodowego prawa humanitarnego, zawierające postanowienia zmierzające do nadania wojnie bardziej cywilizowanego konkordat krzyżówka.
Co to jest Komisja Europejska:
Jak lepiej z angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS, w założeniu konkordat co to jest.
Słownik Klub Rzymski:
Kiedy angielskiego: Club of Rome) - międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w kwietniu 1968 roku poprzez włoskiego przemysłowca Aurelio Peccei i szkockiego naukowca Alexandra Kinga, zajmująca się konkordat słownik.
Czym jest Klub Londyński:
Od czego zależy angielskiego: London Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające banki komercyjne będące wierzycielami krajów, zajmujące się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów. Pierwsze spotkanie Klubu miało konkordat czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest konkordat znaczenie w Słownik K .