KONKORDAT co to jest
Co to jest KONKORDAT. Definicja concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest konkordat

Definicja KONKORDAT: konkordat (z z łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy własnościowe, ważności małżeństw sakramentalnych, nauczania religii, statusu cmentarzy wyznaniowych); przeważnie ustala także rangę przedstawicielstwa dyplomatycznego z danym krajem. Za historycznie pierwszy konkordat uważane jest tak zwany konkordat wormacki zawarty poprzez papieża Kaliksta II i cesarza Henryka V 23 września 1122 roku. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska podpisała konkordat 10 lutego 1925 roku. 12 września 1945 roku został on poprzez Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej uznany za wygasły z winy Stolicy Apostolskiej (chodziło o mianowanie niemieckich administratorów apostolskich w polskich diecezjach w trakcie wojny). Następny konkordat został podpisany 28 lipca 1993 roku w Warszawie, lecz Sejm przyjął ustawę ratyfikacyjną dopiero 8 stycznia 1998 roku, co pozwoliło na wejście konkordatu w życie 25 kwietnia 1998 roku
Komisja Europejska:
z angielskiego: European Commission) - władza wykonawcza UE, powstała 1 lipca 1967 roku na mocy traktatu fuzyjnego z połączenia Komisji EWG, Komisji Euratom i Wysokiej Władzy EWWiS, w założeniu konkordat co to jest.
Karta Atlantycka:
angielskiego: Atlantic Charter) - porozumienie podpisane poprzez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Ogromnej Brytanii Winstona Churchilla 14 sierpnia 1941 roku na pancerniku " konkordat definicja.
Kwartet Bliskowschodni:
bliskowschodni (z angielskiego: Middle East Quartet) - kwartet bliskowschodnich mediatorów złożony z USA, UE, ONZ i Rosji, powołany w kwietniu 2002 roku na spotkaniu w Madrycie (Hiszpania konkordat co znaczy.
Kondominium:
terytorium, nad którym suwerenność mają łącznie przynajmniej dwa państwa. W najwyższym stopniu znanym kondominium był Sudan pod panowaniem angielsko-egipskim w latach 1899-1955; Nowe Hebrydy były konkordat słownik.
Karine A:
palestyński statek handlowy przechwycony poprzez izraelską marynarkę 3 stycznia 2002 roku na wodach międzynarodowych Morza Czerwonego w operacji "Arka Noego"; na statku znaleziono ładunek konkordat znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest konkordat znaczenie w Słownik K .