UNOSOM co to jest
Co to jest UNOSOM I. Definicja United Nations Operation in Somalia I - Operacja ONZ w Somalii I.

Czy przydatne?

Co to jest UNOSOM I

Definicja UNOSOM I: UNOSOM I (z angielskiego: United Nations Operation in Somalia I - Operacja ONZ w Somalii I) - pierwsza misja pokojowa ONZ w Somalii, ustanowiona rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 751 z 24 kwietnia 1992 roku. Jej mandat obejmował monitorowanie zawieszenia broni w stolicy Somalii Mogadiszu, ochronę personelu, sprzętu i zaopatrzenia ONZ w Mogadiszu, eskortowanie dostaw pomocy humanitarnej w Mogadiszu i jego okolicach; rezolucja RB ONZ nr 775 z 28 sierpnia 1992 roku poszerzała ten mandat o ochronę konwojów humanitarnych i centrów dystrybucji pomocy humanitarnej na całym obszarze Somalii; przez wzgląd na tym zasadniczo miała zwiększyć się liczebność misji - do 3500. Wybitna przewarzająca część z tych wojsk nie zdążyła przybyć do Somalii, gdzie przypadek zaczęła się pogarszać, co doprowadziło do utworzenia z inicjatywy USA nowej misji UNITAF w grudniu 1992 roku, a w dalszym ciągu misji UNOSOM II w marcu 1993 roku
Uzupełnienie Roosevelta:
Roosevelta (z angielskiego: Roosevelt Corollary) - uzupełnienie do doktryny Monroe z 1823 roku, przedstawione poprzez prezydenta USA Theodore'a Roosevelta w przemówieniu do Kongresu 6 grudnia 1904 unosom i co to jest.
UNMIK:
angielskiego: United Nations Mission in Kosovo - Misja ONZ w Kosowie) - cywilna administracja ONZ w Kosowie, ustanowiona na mocy rezolucji Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z 10 czerwca 1999 roku unosom i definicja.
UNCHR:
Człowieka ONZ (z angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21 czerwca 1946 roku. Rozpoczęła działalność w 1947 unosom i co znaczy.
UNITAF:
angielskiego: Unified Task Force - Zjednoczone Siły Zadaniowe) - wielonarodowa misja pokojowa w Somalii utworzona z inicjatywy USA rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 794 z 3 grudnia 1992 roku unosom i słownik.
UNRWA:
angielskiego: United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East - Agencja ONZ do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) - organ utworzony poprzez unosom i znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest UNOSOM I znaczenie w Słownik U .