UNOSOM co to jest
Co to jest UNOSOM I. Definicja United Nations Operation in Somalia I - Operacja ONZ w Somalii I.

Czy przydatne?

Co to jest UNOSOM I

Definicja UNOSOM I: UNOSOM I (z angielskiego: United Nations Operation in Somalia I - Operacja ONZ w Somalii I) - pierwsza misja pokojowa ONZ w Somalii, ustanowiona rezolucją Porady Bezpieczeństwa ONZ nr 751 z 24 kwietnia 1992 roku. Jej mandat obejmował monitorowanie zawieszenia broni w stolicy Somalii Mogadiszu, ochronę personelu, sprzętu i zaopatrzenia ONZ w Mogadiszu, eskortowanie dostaw pomocy humanitarnej w Mogadiszu i jego okolicach; rezolucja RB ONZ nr 775 z 28 sierpnia 1992 roku poszerzała ten mandat o ochronę konwojów humanitarnych i centrów dystrybucji pomocy humanitarnej na całym obszarze Somalii; przez wzgląd na tym zasadniczo miała zwiększyć się liczebność misji - do 3500. Wybitna przewarzająca część z tych wojsk nie zdążyła przybyć do Somalii, gdzie przypadek zaczęła się pogarszać, co doprowadziło do utworzenia z inicjatywy USA nowej misji UNITAF w grudniu 1992 roku, a w dalszym ciągu misji UNOSOM II w marcu 1993 roku

Czym jest UNOSOM I znaczenie w Słownik U .