KOMJA PRAW CZŁOWIEKA co to jest
Co to jest KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ. Definicja angielskiego: United Nations Commission on Human.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Praw Człowieka ONZ

Definicja KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ: Komisja Praw Człowieka ONZ (z angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21 czerwca 1946 roku. Rozpoczęła działalność w 1947 roku i poprzez pierwsze 20 lat działalności koncentrowała się na przygotowywaniu międzynarodowych aktów dotyczących praw człowieka. Pierwszym skutkiem jej działalności, wówczas pod kierownictwem Eleanor Roosevelt, było uchwalenie poprzez Zebranie Ogólne ONZ adekwatnie 9 i 10 grudnia 1948 roku Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a kulminacją - uchwalenie 16 grudnia 1966 roku Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. W 1967 roku UNCHR przyjęła po raz pierwszy rolę obrońcy praw człowieka, powołując panel do spraw sytuacji w apartheidowskiej RPA; ponadto 27 maja 1970 roku ECOSOC przyjęła rezolucję nr 1503 (XLVIII) pozwalającą na badanie poprzez UNCHR uzasadnionych skarg płynących od osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Od tego momentu UNCHR zarządzała śledztwa w kwestii łamania praw człowieka, wysyłała misje fact-finding, wyznaczała sprawozdawców albo ekipy robocze; w 2005 roku prowadzonych było w sumie 41 procedur wykorzystywanych badaniu łamania praw człowieka na świecie. Kluczowym ciałem pomocniczym UNCHR była Podkomisja do spraw Promocji i Ochrony Praw Człowieka (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights), do 1999 roku działająca pod nazwą Podkomisja do spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości (Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities).
UNCHR składała się z przedstawicieli 53 krajów wybieranych poprzez ECOSOC na 3-letnie kadencje wg klucza geograficznego: 15 miejsc przypadało Afryce, 12 - Azji, 11 - Ameryce Łacińskiej, 10 - Europie Zachodniej i innym krajom, 5 - Europie Wschodniej. Co roku następowała zamiana połowy członków UNCHR. Komisja spotykała się corocznie na 6-tygodniowych sesjach w marcu-kwietniu. Pięciokrotnie odbywały się szczególne sesje UNCHR powiązane z pilnymi wyzwaniami z zakresu praw człowieka: podwójnie w 1992 roku przez wzgląd na rozpadem Jugosławii, w 1994 roku przez wzgląd na ludobójstwem w Rwandzie, w 1999 roku przez wzgląd na sytuacją w Timorze Wschodnim i w 2000 roku przez wzgląd na eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego.kluczowy zarzut stawiany UNCHR dotyczył selektywnej krytyki i sprzecznego z celami składu Komisji, gdzie nierzadko zasiadali przedstawiciele krajów oskarżanych o łamanie praw człowieka. 15 marca 2006 roku Zebranie Ogólne ONZ postanowiło o utworzeniu w miejsce UNCHR nowego organu - Porady Praw Człowieka ONZ
Co to jest Karta Narodów Zjednoczonych:
Porównanie Zjednoczonych (z angielskiego: Charter of the United Nations) - traktat stanowiący podstawę działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany poprzez 50 krajów 26 czerwca 1945 roku w San komisja praw człowieka onz co to jest.
Definicja Kondominium:
Dlaczego terytorium, nad którym suwerenność mają łącznie przynajmniej dwa państwa. W najwyższym stopniu znanym kondominium był Sudan pod panowaniem angielsko-egipskim w latach 1899-1955; Nowe Hebrydy były komisja praw człowieka onz definicja.
Co znaczy Karine A:
Jak lepiej palestyński statek handlowy przechwycony poprzez izraelską marynarkę 3 stycznia 2002 roku na wodach międzynarodowych Morza Czerwonego w operacji "Arka Noego"; na statku znaleziono ładunek komisja praw człowieka onz co znaczy.
Słownik Klub Londyński:
Kiedy angielskiego: London Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające banki komercyjne będące wierzycielami krajów, zajmujące się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów. Pierwsze spotkanie Klubu miało komisja praw człowieka onz słownik.
Znaczenie Konkordat:
Od czego zależy łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy komisja praw człowieka onz znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Komisja Praw Człowieka ONZ znaczenie w Słownik K .