KOMJA PRAW CZŁOWIEKA co to jest
Co to jest KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ. Definicja angielskiego: United Nations Commission on Human.

Czy przydatne?

Co to jest Komisja Praw Człowieka ONZ

Definicja KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA ONZ: Komisja Praw Człowieka ONZ (z angielskiego: United Nations Commission on Human Rights - UNCHR) - organ utworzony poprzez Radę Gospodarczo-socjalną ONZ (ECOSOC) 21 czerwca 1946 roku. Rozpoczęła działalność w 1947 roku i poprzez pierwsze 20 lat działalności koncentrowała się na przygotowywaniu międzynarodowych aktów dotyczących praw człowieka. Pierwszym skutkiem jej działalności, wówczas pod kierownictwem Eleanor Roosevelt, było uchwalenie poprzez Zebranie Ogólne ONZ adekwatnie 9 i 10 grudnia 1948 roku Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a kulminacją - uchwalenie 16 grudnia 1966 roku Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. W 1967 roku UNCHR przyjęła po raz pierwszy rolę obrońcy praw człowieka, powołując panel do spraw sytuacji w apartheidowskiej RPA; ponadto 27 maja 1970 roku ECOSOC przyjęła rezolucję nr 1503 (XLVIII) pozwalającą na badanie poprzez UNCHR uzasadnionych skarg płynących od osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Od tego momentu UNCHR zarządzała śledztwa w kwestii łamania praw człowieka, wysyłała misje fact-finding, wyznaczała sprawozdawców albo ekipy robocze; w 2005 roku prowadzonych było w sumie 41 procedur wykorzystywanych badaniu łamania praw człowieka na świecie. Kluczowym ciałem pomocniczym UNCHR była Podkomisja do spraw Promocji i Ochrony Praw Człowieka (Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights), do 1999 roku działająca pod nazwą Podkomisja do spraw Zapobiegania Dyskryminacji i Ochrony Mniejszości (Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities).
UNCHR składała się z przedstawicieli 53 krajów wybieranych poprzez ECOSOC na 3-letnie kadencje wg klucza geograficznego: 15 miejsc przypadało Afryce, 12 - Azji, 11 - Ameryce Łacińskiej, 10 - Europie Zachodniej i innym krajom, 5 - Europie Wschodniej. Co roku następowała zamiana połowy członków UNCHR. Komisja spotykała się corocznie na 6-tygodniowych sesjach w marcu-kwietniu. Pięciokrotnie odbywały się szczególne sesje UNCHR powiązane z pilnymi wyzwaniami z zakresu praw człowieka: podwójnie w 1992 roku przez wzgląd na rozpadem Jugosławii, w 1994 roku przez wzgląd na ludobójstwem w Rwandzie, w 1999 roku przez wzgląd na sytuacją w Timorze Wschodnim i w 2000 roku przez wzgląd na eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego.kluczowy zarzut stawiany UNCHR dotyczył selektywnej krytyki i sprzecznego z celami składu Komisji, gdzie nierzadko zasiadali przedstawiciele krajów oskarżanych o łamanie praw człowieka. 15 marca 2006 roku Zebranie Ogólne ONZ postanowiło o utworzeniu w miejsce UNCHR nowego organu - Porady Praw Człowieka ONZ

Czym jest Komisja Praw Człowieka ONZ znaczenie w Słownik K .