LUKSEMBURSKI KOMPROM co to jest
Co to jest KOMPROMIS LUKSEMBURSKI. Definicja nieformalne porozumienie osiągnięte w styczniu 1966.

Czy przydatne?

Co to jest kompromis luksemburski

Definicja KOMPROMIS LUKSEMBURSKI: kompromis luksemburski - nieformalne porozumienie osiągnięte w styczniu 1966 roku w łonie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), przewidujące iż gdyby jakakolwiek decyzja miała dotyczyć "bardzo ważnego interesu narodowego" państwa członkowskie będą dążyć do osiągnięcia rozwiązania w drodze jednomyślności. Kompromis zażegnał tak zwany "kryzys pustego krzesła" - w czerwcu 1965 roku prezydent Francji Charles de Gaulle zarządził bojkot obrad Porady Ministrów EWG w proteście przeciw propozycjom dotyczącym finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, planowanemu wprowadzenia głosowania większościowego od początku 1966 roku odpowiednio z postanowieniami Traktatu Rzymskiego i rosnącej niezależności Komisji. Nigdy nie uznany poprzez Komisję Europejską ani Trybunał Sprawiedliwości, kompromis luksemburski naprawdę wprowadzał weto narodowe i w skutku sparaliżował mechanizm decydujący Wspólnot Europejskich do chwili wejścia w życie w lipcu 1987 roku Jednolitego Aktu Europejskiego, rozszerzającego zakres stosowania kwalifikowanej większości zamiast jednomyślności w Radzie Ministrów. Teoretycznie kompromis luksemburski nie został ostatecznie przekreślony i ciągle może być przywoływany, lecz w praktyce nie zdarza się to już, między innymi dlatego, iż sfery dotyczące żywotnych interesów krajów są objęte wymogiem jednomyślności, a państwa mają także prawo do tak zwany opt-outów, a więc wyjątkowego nieuczestniczenia w działaniach przewidzianych poprzez traktaty (na przykład Ogromna Brytania nie uczestniczy w unii gospodarczo-walutowej zapisanej w 1992 roku w Traktacie z Maastrichtu)
Co znaczy Kwartet Bliskowschodni:
Porównanie bliskowschodni (z angielskiego: Middle East Quartet) - kwartet bliskowschodnich mediatorów złożony z USA, UE, ONZ i Rosji, powołany w kwietniu 2002 roku na spotkaniu w Madrycie (Hiszpania kompromis luksemburski co znaczy.
Krzyżówka Klub Paryski:
Dlaczego angielskiego: Paris Club) - nieformalne ugrupowanie skupiające 19 największych krajów-wierzycieli. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów ze spłatą długów poprzez państwa-dłużników przez kompromis luksemburski krzyżówka.
Co to jest Konkordat:
Jak lepiej łaciny concordatus - uzgodniony) - umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy Watykanem a innym krajem, określająca pozycję kościoła katolickiego w tym kraju (status religii katolickiej, sprawy kompromis luksemburski co to jest.
Słownik Karta Atlantycka:
Kiedy angielskiego: Atlantic Charter) - porozumienie podpisane poprzez prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta i premiera Ogromnej Brytanii Winstona Churchilla 14 sierpnia 1941 roku na pancerniku " kompromis luksemburski słownik.
Czym jest Karta Narodów Zjednoczonych:
Od czego zależy Zjednoczonych (z angielskiego: Charter of the United Nations) - traktat stanowiący podstawę działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany poprzez 50 krajów 26 czerwca 1945 roku w San kompromis luksemburski czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest kompromis luksemburski znaczenie w Słownik K .