RZYMSKI KLUB co to jest
Co to jest KLUB RZYMSKI. Definicja Club of Rome) - międzynarodowa organizacja pozarządowa założona.

Czy przydatne?

Co to jest Klub Rzymski

Definicja KLUB RZYMSKI: Klub Rzymski (z angielskiego: Club of Rome) - międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w kwietniu 1968 roku poprzez włoskiego przemysłowca Aurelio Peccei i szkockiego naukowca Alexandra Kinga, zajmująca się problemami globalnymi związanymi z postępem gospodarczo-społecznym świata i propagująca wiedzę na ten temat. W początkowej fazie istnienia Klub Rzymski tworzyło raptem 6 osób; dziś złożona jest z do 100 członków reprezentujących kręgi naukowe, polityczne, biznesowe, finansowe, akademickie, religijne, kulturowe i społeczeństwa obywatelskiego. Kluczowymi organami Klubu są zbierające się raz do roku Zebranie Ogólne i Komitet Wykonawczy; w Winterthurze (Szwajcaria) mieści się niewielki sekretariat. Klub zwrócił uwagę międzynarodową w 1972 roku, gdy wydał bestsellerowy raport pt. The Limits to Growth (Granice wzrostu), wskazujący na sprzeczność pomiędzy nieograniczonym wzrostem materialnej konsumpcji przy gwałtownie wzrastającej populacji globu a ograniczoną ilością surowców, w szczególności ropy naftowej. Nie wszystkie inne raporty Klubu to: Manking at the Turning Point (Ludzkość w punkcie zwrotnym) z 1974 roku, Reshaping the International Order (O nowy ład międzynarodowy) z 1976 roku, The Barefoot Revolution (Rewolucja o bosych nogach) z 1985 roku, The First Global Revolution (Pierwsza globalna rewolucja) z 1991 roku.witryna internetowa: http://www.clubofrome.org/

Czym jest Klub Rzymski znaczenie w Słownik K .