AWERSYJNA TERAPIA co to jest
Definicja terapia awersyjna znaczy: użytkowana czasem np. w leczeniu uzależnień. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to znaczy terapia awersyjna

Wyjaśnienie: Leczenie mająca spowodować uczucie wstrętu do określonej substancji, sytuacji czy zachowania, użytkowana czasem np. w leczeniu uzależnień. Bazuje na skojarzeniu określonego zachowania z jego negatywnymi konsekwencjami - np. jeżeli po zachowaniu niepożądanym każdorazowo następuje porażenie prądem, można spodziewać się, iż zachowanie to zostanie wyeliminowane.
Warto jednak zaznaczyć, iż leczenie awersyjna jest rodzajem terapii objawowej - jeśli gdyż nawet uda się spowodować wynikającą z lęku przed konsekwencjami niechęć do określonego zachowania (na przykład do picia, jeśli po każdym sięgnięciu po alkohol natychmiast następują wymioty), zwykle nadal działają systemy odpowiedzialne za stworzenie skłonności do tego zachowania.
Terapię awersyjną stosowano przed laty w lecznictwie odwykowym, została jednak zarzucona z racji na niską skuteczność.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest terapia awersyjna znaczenie w Słownik T .