TROFOBLAST TEST CIĄŻOWY co to jest
KRZYŻÓWKA Trofoblast, Test Ciążowy, Translokacja, Transfuzja Wewnątrzmaciczna, Talidomid, Tygodnie.

Słownik medyczny na T

  • Definicja Tachykardia Co to jest serca ponad wartości przyjętych za poprawne dla wieku. Powody: u dzieci zdrowych przyspieszenie tętna może wystąpić po wysiłku, bólu
  • Definicja Trymestry Co to jest umowne okresy, na które podzielona jest ciąża. Pierwszy kończy się w 14 tygodniu ciąży, drugi - w 28, trzeci - w chwili porodu
  • Definicja Torbiel Co to jest organizmu, która złożona jest z jednej, albo większej ilości komór wypełnionych płynem, albo treścią galaretowatą. Torbiel jajnika
  • Definicja Tłuszczowce Co to jest organicznych związanych z kwasami tłuszczowymi. Zalicza się do nich tłuszcze, oleje, woski i związki pokrewne. Są nierozpuszczalne w wodzie
  • Definicja Ciąży Tygodnie Co to jest tygodnie, które upłynęły od pierwszego dnia ostatniej mie­siączki przy założeniu ok. 28-dniowego cyklu
  • Definicja Talidomid Co to jest lek uspokajający, użytkowany w latach sześćdziesiątych do le­czenia wymiotów we wczesnej ciąży, był powodem poważnych wad kończyn u dzieci
  • Definicja Wewnątrzmaciczna Transfuzja Co to jest wyko­nywany jest dzięki cienkiego cewnika, wprowadzanego pod kontrolą USG poprzez powłoki brzuszne matki do naczyń krwionośnych płodu albo
  • Definicja Translokacja Co to jest w rezultacie wy­padnięcia pewnego odcinka, a w dalszym ciągu wbudowania go w inny chromosom; pociąga za sobą zmiany dziedziczne cech
  • Definicja Ciążowy Test Co to jest fundamentem jest wykrywa­nie w moczu kobiety ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej. patrz więcej informacji na ten temat
  • Definicja Trofoblast Co to jest tkanki, z których potem powstaje łożysko

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja KRZYŻÓWKA Trofoblast, Test Ciążowy, Translokacja, Transfuzja Wewnątrzmaciczna, Talidomid, Tygodnie Ciąży, Tłuszczowce, Torbiel, Trymestry, Tachykardia co to znaczy.

Słownik Co oznacza Trofoblast, Test Ciążowy, Translokacja, Transfuzja co to jest.