BRODAWCZAKOWATOŚĆ MNOGA co to jest
Brodawczakowatość Mnoga, Brodawczaki, Bradykardia, Błona Komórkowa, Bladość, Biopsja.

Słownik medyczny na B

 • Definicja Bunt Co to jest dorosłych, występujące u dzieci i młodzieży, wyrażające się bądź odmową współdziałania z dorosłymi, bądź negowaniem ich mechanizmu norm i
 • Definicja Bilingwizm Co to jest znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia zaburzeń
 • Definicja Bąblowica Co to jest
 • Definicja Radioizotopowe Badanie Co to jest na zjawisku zmienionego wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego radio­zotopu o
 • Definicja Balneoterapia Co to jest profilaktycznych wód mineralnych, gazów zawartych w zdrojach i tworzyw uzdrowiskowych (borowiny i muły). Wody lecznicze są użytkowane do
 • Definicja Bioenergioterapia Co to jest organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem
 • Definicja Dziecięce Biografie Co to jest poprzez psychologów, przeważnie opierając się na obserwacji własnych dzieci; na ich podstawie powstawały pierwsze prace z zakresu
 • Definicja Blindyzmy Co to jest osób niewidomych, na przykład trzaskanie palcami albo kląskanie językiem w trakcie chodzenia, ułatwiające orientację w przestrzeni dzięki
 • Definicja Metaboliczny Blok Co to jest warunkującego przemianę danego związku na danym odcinku przemian, na przykład substrat (związek) A prze­chodzi pod wpływem działania enzymu
 • Definicja Płodowe Błony Co to jest dwie warstwy tkanek tworzących ścianę worka owodnio-wego. Wewnętrzna warstwa zwana jest owodnią, a zewnętrzna - kosmówką
 • Definicja Bronchoskopia Co to jest dzięki bronchoskopu (rurka wyposażona w źródło światła i w uktad optyczny). Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie
 • Definicja Bezład Co to jest który staje się niepewny z szerokim rozstawieniem nóg na boki. Ruchy zostają pozbawione właściwej miary. Przy próbie trafienia palcem do
 • Definicja Krtani Brodawczaki Co to jest aktualnie dominuje pogląd, iż powodem ich powstawania jest wirus. Należą do w miarę regularnie spotykanych guzów u dzieci. Występują w
 • Definicja Bańki Co to jest skóry baniek, których wnętrze, ogrzane pł­mieniem spirytusowym, zawiera rozrzedzone powietrze. Zabieg ten wykonuje się tylko na zlecenie
 • Definicja Barierki Co to jest poręcze, ułatwiające ćwiczenie edukacji chodzenia, użytkowane u chorych z niedowładem kończyn dolnych, zaburzeniami chodu i równowagi
 • Definicja Bioenergia Co to jest organizmie, które mogą być przekazywane w celu wyrównywania ich niedoboru albo zachwianej równowagi. Bioenergoterapia jest rodzajem
 • Definicja Biofizyka Co to jest edukacja, która tłumaczy fizyczne i fizykochemiczne podstawy mechanizmów zachodzących w żywych organizmach
 • Definicja Bronchoskop Co to jest uktad optyczny. Bronchoskop wprowadza się poprzez usta i krtań. Pozwala nie tylko na oglądanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli
 • Definicja Banda Co to jest spójna wewnętrznie, zobowiązująca swych członków do przestrzegania określonych norm; na zewnątrz regularnie działająca niezgodnie z
 • Definicja Biochemia Co to jest edukacja o budowie chemicznej organizmów żywych
 • Definicja Biotop Co to jest nieożywione środowisko życia organizmów różnych gatunków (biocenozy
 • Definicja Bruceloza Co to jest odzwierzęca o przebiegu ostrym, podostrym i przewlekłym.Źródło zakażenia ? chore zwierzęta domowe (bydło, owce, kozy, świnie). Droga
 • Definicja Badania dynamometryczne i ergometryczne Co to jest ruch. Przeprowadza się je dzięki aparatów, zwanych dynamometrami. Badania ergometryczne mają na celu określenie możliwości wykonywania
 • Definicja Noworodków Przesiewowe Badania Co to jest celu wczesnego wykrycia wrodzonych zaburzeń metabolicznych, przyczym muszą być spełnione następujące kryteria określone poprzez Światową
 • Definicja Scyntygraficzne Badanie Co to jest wychwytywania (wzmożonego albo osłabionego) poprzez chorobowo zmienione tkanki dożylnie podanego radio­zotopu o krótkim czasie rozpadu
 • Definicja Ultradźwiękowe Badanie Co to jest oparta na zasadzie, iż fale dźwiękowe o określonej częstości mogą przenikać poprzez tkanki. Echo odbierane poprzez szczególny aparat, zwany
 • Definicja Bakteria Co to jest się w systematyce na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego. Złożona jest z 3 zasadniczych przedmiotów, błony komórkowej, cytoplazmy i
 • Definicja Balkonik Co to jest niedowładem i do edukacji chodzenia. W zależności od stopnia niesprawności stosuje się sporo typów balkoników: a) balkoniki wysokie,z
 • Definicja Bazgroty Co to jest najwcześniejszego stadium wytworów rysunkowych dziecka, charakteryzującego się pozostawieniem na papierze chaotycznych śladów, którym
 • Definicja Betalaktoglobulina Co to jest a rozpuszczalne w roztworach soli. Zawiera 11 % lizyny, 15% waliny i 0,7% cysteiny. W wysokich temperaturach tworzy stabilne połączenia z
 • Definicja Biopsja Co to jest tkanek do badania mikroskopowego. Materiał pobiera się dzięki różnego rodzaju szczypczyków chwytnych, ścinających pętli albo skalpelem
 • Definicja Bladość Co to jest niedokrwistości. Obserwuje się wtedy blade małżowiny uszne, blade wargi i błony śluzowe j. ustnej. Bladość może być także wywołana
 • Definicja Komórkowa Błona Co to jest na powierzchni wszystkich żywych komórek i oddzielająca ich wnętrze od środowiska zewnętrznego. Dzięki półprzepuszczalności błony
 • Definicja Bradykardia Co to jest 70 skurczów na min u noworodków i poniżej 60 skurczów na min u dzieci w wieku szkolnym Może świadczyć o uszkodzeniu mięśnia sercowego, a
 • Definicja Brodawczaki Co to jest pojedyncze albo mnogie, określane jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu
 • Definicja Mnoga Brodawczakowatość Co to jest jako papilloma albo papillomatosis, różnej wielkości: od ziarenka pieprzu do małego grochu, o utkaniu delikatnym. Są niebolesne, niewiele

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja Brodawczakowatość Mnoga, Brodawczaki, Bradykardia, Błona Komórkowa, Bladość, Biopsja, Betalaktoglobulina, Bazgroty, Balkonik, Bakteria, Badanie Ultradźwiękowe co to znaczy.

Słownik Brodawczakowatość Mnoga, Brodawczaki, Bradykardia, Błona co to jest.