DYSTONIA NEUROWEGETATYWNA co to jest
Dystonia Neurowegetatywna, Dysleksja, Dysfagia, Drenaź Oskrzeli, Dojrzałość Szkolna, Dietetyka.

Słownik medyczny na D

 • Definicja Defekacja Co to jest skurczów błony mięśniowej odbytnicy i działania tłoczni brzusznej (skurcze przepony i mięśni brzucha), przy równoczesnym okresowym
 • Definicja Sensoryczna Deprywacja Co to jest narządów zmysłu, szczególnie negatywna w razie małych dzieci (moment niemowlęcy) z racji na znaczenia jakości stymulacji zmysłowej we
 • Definicja Dwujęzyczność Co to jest różnych znaczeniach: do ustalenia doskonałego opanowania dwóch języków i posługiwania się nimi z jednakową łatwością i do ustalenia
 • Definicja Dysmorfofobia Co to jest brzydocie. Uporczywe analizowanie na przykład kształtu własnego nosa, niewłaściwego układu ust, odstających uszu. Symptom ten przeważnie
 • Definicja Db Decybel Co to jest jakiej mierzy się poziom ubytku słuchu, określająca natężenie bodźców dźwiękowych użytkowanych do oceny wrażliwości progowej. Decybel nie
 • Definicja Dietylostilbestrol Des Co to jest latach pięć dziesiątych (raczej w stanach zjednoczonych ameryki) do leczenia poronienia zagrażającego we wczesnej ciąży, był powodem
 • Definicja Diatermia Co to jest przegrzania tkanek, poprzez wykorzystanie prądów elektrycznych ogromnej częstotliwości. Źródłem prądu są szczególne rodzaje aparatów, z
 • Definicja Dysgrafia Co to jest zdolności pisania występujące u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i
 • Definicja Dyskopatia Co to jest uszkodzeniu krążka albo krążków międzykręgowych, powód choroby bólowych, tak zwany bólów krzyża, i rwy kulszowej, a więc nerwobólu nerwu
 • Definicja Zewnatrzustrojowa Dializa Co to jest wyrównania składu płynów ustrojowych, tzn. uwolnienia organizmu od związków trujących i uzupełnienia brakujących. Stosuje się do tego
 • Definicja Dopełniacz Co to jest odpornościowego, które w procesie łączenia antygenu z przeciwciałem o typie dwuchwytnika przyłącza się do tego zespołu. Jest faktorem
 • Definicja Dysforia Co to jest występujące z błahego powodu albo bez uchwytnej powody. U dzieci dysforia występuje przeważnie jako skutek organicznego uszkodzenia mózgu
 • Definicja Dyskalkulia Co to jest fundamentalnych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku
 • Definicja Dysymulacja Co to jest w celu uzyskania ustalonych korzyści; chęć zaprzestania leczenia, wypisania ze szpitala albo pomniejszenia czujności otoczenia wówczas
 • Definicja Dyzartria Co to jest upośledzenia aparatu mowy ? mięśni Aarg, języka, podniebienia miękkiego, krtani. Mowa staje się powolna, bełkotliwa
 • Definicja Mięśni Postępujące Dystrofie Co to jest postępujących chorób mięśniowych. Do najczęstszych i najlepiej poznanych dystrofii należy postać Duchenne'a, występująca u chłopców
 • Definicja Dojrzewanie Co to jest pokwitanie) moment życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością
 • Definicja Dopamina Co to jest pierwsza w toku przemiany tyrozyny. Pełni funkcję przekaźnika impulsów w synapsach ośrodkowego układu nerwowego. Spora liczba dopaminy
 • Definicja Delirium Co to jest objawiające się niepokojem ruchowym, lękiem, omamami i iluzjami. Orientacja co do własnej osoby jest normalnie zachowana, z kolei
 • Definicja Dieta Co to jest na zasadach fizjologicznego zapotrzebowania. Poprawne określenie diety pod względem ilościowym ma na celu pokrycie kosztów energii
 • Definicja Motoryczny Debilizm Co to jest motorycznych, opierających na niezborności ruchów, niezręczności spowodowanych dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego. Termin
 • Definicja Emocjonalna Deprywacja Co to jest zaspokojenia potrzeby kontaktu emocjonalnego z innymi ludźmi i więzi emocjonalnej z opiekunami. U niemowląt prowadzi do poważnych i
 • Definicja Dezynfekcja Co to jest zewnętrznym drobnoustrojów chorobotwórczych Dezynfekcja ma na celu zapobieganie zakażeniom. W odkażeniu stosuje się środki fizyczne (wysoka
 • Definicja Prenatalna Diagnostyka Co to jest urodzeniem. Do chorób dających się rozpoznawać przed urodzeniem należą: zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomalnymi, nie wszystkie
 • Definicja Dietetyka Co to jest racjonalnego żywienia Prawid­łowy jadłospis powinien spełniać następujące warunki: pokrywać zapotrzebowanie energetyczne, zapewniać
 • Definicja Szkolna Dojrzałość Co to jest wymaganiom, jakie stawia przed nim podjęcie edukacji w szkole. Złożona jest na nią osiągnięcie określonego poziomu rozwoju nie tylko w
 • Definicja Oskrzeli Drenaź Co to jest wydzieliny zalegającej oskrzela. Bazuje na wykonaniu następujących czynności: wykorzystaniu inhalacji wziewnej, mającej na celu
 • Definicja Dysfagia Co to jest niemożność połykania (przechodzenia pokarmów albo płynów z j. ustnej i gardło i przełyk do żołądka). Może być wywołana wieloma powodami
 • Definicja Dysleksja Co to jest zdolności czytania u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku i słuchu, a również
 • Definicja Neurowegetatywna Dystonia Co to jest objawów czynnościowych występujących w nerwicach. To są przeważnie bóle i zawroty głowy, duszność, kołatanie serca, bóle brzucha, drżenie

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja Dystonia Neurowegetatywna, Dysleksja, Dysfagia, Drenaź Oskrzeli, Dojrzałość Szkolna, Dietetyka, Diagnostyka Prenatalna, Dezynfekcja, Deprywacja Emocjonalna co to znaczy.

Słownik Dystonia Neurowegetatywna, Dysleksja, Dysfagia, Drenaź co to jest.