DYSLEKSJA co to jest
Co to znaczy Dysleksja definicja. Czym jest dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej.

Czy przydatne?

Definicja Dysleksja

Co to znaczy: trudności albo niemożność opanowania zdolności czytania u dzieci z prawidłowym, a nawet ponad przeciętnej postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku i słuchu, a również poprawnie nauczanych. Powody tych trudności, u podstaw których leżą zaburzenia analizy albo syntezy wzrokowej i słuchowej, pozostają niejasne. Istotną rolę wydaje się odgrywać predyspozycja genetyczna. Dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi mają trudności w różnicowaniu liter o podobnej strukturze graficznej (b ? d, d ? p, n ? u), podobnym dźwięku (f? d, w?f), jak także popełniają błędy opierające na uporczywym dodawaniu albo opuszczaniu liter, powtarzaniu spółgłosek występujących w dalszej części wyrazu

Czym jest Dysleksja znaczenie w Słownik D .