DYSKALKULIA co to jest
Co to znaczy Dyskalkulia definicja. Czym jest i operacji matematycznych, występujące u dzieci z.

Czy przydatne?

Definicja Dyskalkulia

Co to znaczy: trudności albo niemożność opanowania fundamentalnych pojęć i operacji matematycznych, występujące u dzieci z prawidłowym postępem umysłowym, niezaburzonym narządem wzroku, słuchu i poprawnie nauczanych. Przejawiają się one trudnościami w łączeniu znaku graficznego z definicją liczby, w różnicowaniu znaku, błędami w podliczaniu i przedstawianiu licz

Czym jest Dyskalkulia znaczenie w Słownik D .