FOBIA SZKOLNA FIZYKOTERAPIA co to jest
Fobia Szkolna, Fizykoterapia, Farmakokinetyka, Farmakogenetyka, Fantazja, Fagocytoza, Fosfolipidy.

Słownik medyczny na F

 • Definicja Fakomatozy Co to jest różnorodnych, wrodzonych, genetycznie uwarunkowanych zespołów chorobowych charakteryzujących się występowaniem zaburzeń rozwojowych, raczej
 • Definicja Frustracja Co to jest zrealizowania istotnego dążenia, w konsekwencji przeszkód zewnętrznych albo wewnętrznych, których nie można zwalczyć. Udaremnienie dążeń
 • Definicja Fluor Co to jest
 • Definicja Fototerapia Co to jest leczenie naświetlaniem la­mpą światła niebieskiego. Pod wpływem f. powstają izomery bilirubiny, dobrze rozpusz­czalne w wodzie
 • Definicja Rozwojowa Farmakologia Co to jest działaniu leków na orgnizm rozwijający się. Obejmuje ten sam zakres wiedzy o lekach co farmakologia ogólna, lecz odnosząc się do organizmu
 • Definicja Fetoskopia Co to jest wprowadzeniu do worka owodniowego cienkiego urządzenia optycznego ze źródłem światła i uwidocznieniu płodu, naczyń pępowiny i powierzchni
 • Definicja Fiksacja Co to jest ustalenia tendencji do powtarzania tego samego zachowania (regularnie nieskutecznego). W tym znaczeniu iksacja stanowi jeden z objawów
 • Definicja Fuga Co to jest wynikające z niejasnego wewnętrznego przymusu, impulsu. Fuga występuje w stanach przynaglenia świadomości o różnorodnym uwarunkowaniu
 • Definicja Fruktozemia Co to jest dolegliwość genetycznie uwarunkowana, dziedziczona autosomalnie, recesywnie. Symptomy dolegliwości występują w chwili wprowadzenia do diety
 • Definicja Fenotyp Co to jest zespół cech organizmu, stworzonych w konsekwencji współdziałania genotypu i środowiska
 • Definicja Farmakologia Co to jest organizm. Obejmuje szeroki zakres wiedzy o lekach; główne zagadnienia to: właściwości i systemy działania leków i ich wpływ na czynności
 • Definicja Fosfor Co to jest Występuje we wszystkich pokarmach, najczęściej łącznie z wapniem. W organizmie występuje raczej w kościach (75%) w połączeniu z wapniem i
 • Definicja Fruktoza Co to jest jarzynach, owocach (sacharoza), w miodzie. Metabolizm f. do glukozy przebiega raczej w komórkach wątroby
 • Definicja Fizjologia Co to jest edukacja o prawidłowej czynności organizmu
 • Definicja Folikularna Faza Co to jest część cyklu miesiączkowego poprzedzająca owulację
 • Definicja Fizjoterapia Co to jest usprawniającego: kinezyterapię (leczenie ruchem), fizykoterapię (wykorzystującą do potrzeb lecznictwa impulsy fizykalne), masaż
 • Definicja Fobia Co to jest a nawet wyobrażeń dotyczących przedmiotu fobii Zetknięcie z przedmiotem fobii wywołuje u chorego intensywny lęk i przykre symptomy
 • Definicja Foniatria Co to jest edukacja zajmująca się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu
 • Definicja Fosfolipidy Co to jest kwasów tłuszczowych i alkoholu także reszty kwasu fosforowego zasadę azotową i inne składniki. Alkoholem jest w nich lub glicerol (lecytyny
 • Definicja Fagocytoza Co to jest poprzez komórki organizmu innych komórek, na przykład drobnoustrojów. Komórka fagocytująca, a więc fagocyt (komórka żerna), przeważnie
 • Definicja Fantazja Co to jest przedstawiania i przeżywania sytuacji i całych ciągów wydarzeń, w oderwaniu od rzeczywistości. Fantazja dziecięca tak zwany fantazjowanie
 • Definicja Farmakogenetyka Co to jest uwarunkowanymi reakcjami organizmu na leki. Zaburzenia farmakogenetyczne stanowią specyficzną podgrupę wrodzonych defektów metabolicznych
 • Definicja Farmakokinetyka Co to jest losów leku w żywym organizmie, a więc mechanizmów absorpcji, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zasady farmakokinetyki opierają się
 • Definicja Fizykoterapia Co to jest stosowaniu takich czynników fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Są nimi energia cieplna (termiczna), energia
 • Definicja Szkolna Fobia Co to jest szkole, skutkuje opuszczanie zajęć lekcyjnych, a próby wyjścia do szkoły uruchamiają burzliwe symptomy wegetatywne ? zawroty głowy

Co to jest | Objawy i przyczyny leczenia

Co to znaczy w medycynie? Co to jest dla lekarza? Słownik lekarstw i chorób. Efekty uboczne, skutki niepożądane. Objawy, przyczyny występowania.

Definicja Fobia Szkolna, Fizykoterapia, Farmakokinetyka, Farmakogenetyka, Fantazja, Fagocytoza, Fosfolipidy, Foniatria, Fobia, Fizjoterapia, Faza Folikularna, Fizjologia co to znaczy.

Słownik Fobia Szkolna, Fizykoterapia, Farmakokinetyka co to jest.