PREWENCYJNA DYPLOMACJA co to jest
Co to jest DYPLOMACJA PREWENCYJNA. Definicja działania krajów i organizacji międzynarodowych.

Czy przydatne?

Co to jest dyplomacja prewencyjna

Definicja DYPLOMACJA PREWENCYJNA: dyplomacja prewencyjna - działania krajów i organizacji międzynarodowych zmierzające do zapobiegania zagrożeniom dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności sporom i konfliktom międzynarodowym, ograniczania ich zasięgu i popierania ich pokojowego rozwiązywania. Dyplomacja prewencyjna może być reakcją na już istniejące niebezpieczeństwo, mającą zapobiec eskalacji sytuacji bądź także działaniem długofalowym, którego celem jest eliminowanie problemów zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów w przyszłości. Odpowiednikiem są działania KBWE i OBWE na rzecz powiększenia zaufania międzynarodowego i budowy demokracji albo programy pomocy państwom rozwijającym się wykonywane poprzez ONZ

Czym jest dyplomacja prewencyjna znaczenie w Słownik D .