NABUCCO co to jest
Co to jest NABUCCO. Definicja gazowy o długości ok. 3300 kilometrów, biegnący od granicy gruzińsko.

Czy przydatne?

Co to jest Nabucco

Definicja NABUCCO: Nabucco - planowany rurociąg gazowy o długości ok. 3300 kilometrów, biegnący od granicy gruzińsko-tureckiej i/albo granicy irańsko-tureckiej do tureckiego Erzurum i dalej poprzez terytorium Turcji, Bułgarii, Rumunii, Węgier do Baumgarten w Austrii. Nabucco jest projektem mającym uniezależnić Unię Europejską od dostaw gazu ziemnego z Rosji i jest popierany poprzez USA. Protokół intencyjny w kwestii budowy Nabucco został podpisany w czerwcu 2002 roku poprzez spółki OMV (Austria), Bulgargaz (Bułgaria), Transgaz (Rumunia), BOTAS (Turcja) i MOL (Węgry). W październiku 2002 roku partnerzy ci podpisali porozumienie o współpracy, którego celem było przeprowadzenie analizy wykonalności budowy rurociągu; została ona zrealizowana w kilku fazach do końca 2004 roku. 28 czerwca 2005 roku podpisano porozumienie joint venture. 13 lipca 2009 roku szefowie rządów Turcji, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Węgier podpisali w Ankarze porozumienie w kwestii budowy Nabucco na terytoriach tych krajów, lecz wówczas jeszcze żaden z potencjalnych dostawców surowca nie zdecydował się poprzeć Nabucco.
Aktualnie projektem zarządza firma Nabucco Gas Pipeline International GmBH z 6 udziałowcami (wyżej wymienionymi 5 firmami i niemiecką RWE, która dołączyła w lutym 2008 roku) posiadającymi po 16,67% udziałów. 29 maja 2008 roku firma podała, iż szacunkowy wydatek budowy rurociągu wynosi 7,9 miliarda dolarów (przedtem podawano kwotę 4,6 miliarda dolarów). Fundamentalne przeszkody w realizacji projektu Nabucco to istnienie konkurencyjnych rosyjskich projektów gazociągów zaopatrujących Europę, zwłaszcza South Stream, a również niezdecydowanie partnerów europejskich uniemożliwiające jak dotąd podjęcie wiążącej decyzji co do budowy Nabucco.
Witryna internetowa: http://www.nabucco-pipeline.com/
Patrz: Bezpieczeństwo energetyczne UE. Badanie nowych szlaków i źródeł dostaw gazu do Europy (Tomasz Niedziółka, 7 kwietnia 2009)
Co to jest NPT:
Porównanie Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej) - traktat międzynarodowy zmierzający do zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, otwarty do nabucco co to jest.
Definicja Nord Stream:
Dlaczego Stream (Północny Potok) - projekt rurociągu gazowego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. 8 września 2005 roku rosyjski Gazprom i niemieckie spółki BASF i E.ON podpisały nabucco definicja.
Co znaczy Neutralizacja:
Jak lepiej łaciny neutrum - bez zaangażowania) - zakaz prowadzenia działań wojennych na danym terytorium i korzystania z niego w celu przygotowania działań wojennych, zwykle zamocowany traktatowo. Neutralizacja nabucco co znaczy.
Słownik NORAD:
Kiedy angielskiego: North American Aerospace Defense Command - Dowództwo Północnoamerykańskiej Obrony Powietrznej; do 1981 roku North American Air Defense Command) - organizacja oficjalnie utworzona nabucco słownik.
Znaczenie NATO:
Od czego zależy Traktatu Północnoatlantyckiego, z angielskiego North Atlantic Treaty Organisation) - sojusz wojskowy powołany 4 kwietnia 1949 roku, kiedy ministrowie spraw zagranicznych 12 krajów (Belgia, Dania nabucco znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Nabucco znaczenie w Słownik N .